Bøgescenen blev efter Smukfest 2019 udvidet, så der fremover vil blive plads til 7.500 flere gæster foran scenen. Foto: Inge Lynggaard Hansen

Phlake Inge Lynggaard Hansen

Hvis coronakrisen kommer under kontrol:

Plads til mange flere til Smukfest

Skanderborg Festival Klub kan sælge op mod 5.000 ekstra billetter til næste års festival, hvis altså myndighederne siger god for det

Af
Henrik Grønvald

JP Aarhus

Smukfest Et rekordhøjt antal deltagere kan komme med til Smukfest 2021 i Skanderborg til august. Festivalen har næste år mulighed for at sælge yderligere 5.000 billetter, hvis myndighederne siger god for det – og hvis coronapandemien kommer under kontrol de kommende måneder.

Op til jul behandlede Skanderborg Byråd udviklingsplanerne for Dyrehaven og den fremtidige festival. Der blev det slået fast, at den gennemførte udvidelse af festivalpladsen nu åbner mulighed for at have yderligere 5.000 gæster inde på pladsen – under forudsætning af beredskabsmyndighedernes godkendelse.

"Det er en mulighed, vi er opmærksom på," bekræfter talsmand Søren Eskildsen fra Skanderborg Festival Klub.

Plads til flere

For at fastholde sin position som Danmarks næststørste festival og på grund af stigende udgifter til især de store internationale musiknavne har festivalarrangøren længe ønsket at sælge flere billetter. Derfor blev klubben og Skanderborg Kommune for flere år siden enige om en udvidelsesplan, der skulle skabe mere plads til publikum på festivalpladsen.

Bøgescenerne er derfor blevet flyttet godt 40 m tilbage, så der er plads til yderligere 7.500 tilskuere foran scenerne. Desuden er der foretaget en udtynding af træerne ved Stjernesceneområdet, så der også der er plads til flere, ligesom der er skabt bedre stiforbindelser i skoven. Yderligere stier vil blive lavet inden festivalen næste år.

Planlægger en fest

Ligesom de øvrige musikfestivaler blev Smukfest 2020 aflyst på grund af forbuddet mod større forsamlinger under coronakrisen. Selv om festivalklubben stadig planlægger efter, at der er festival i Dyrehaven i 2021, og at flere tusinde ekstra deltagere ville skæppe godt i den slunkne festivalkasse, tør Søren Eskildsen dog ikke på nuværende tidspunkt udtale sig om, hvorvidt der vil blive sat flere billetter til salg.

"Der er ikke noget, vi hellere ville, end at lade flere komme med til festen, men vi ved simpelthen ikke, om vi kommer til at gøre brug af den mulighed, før vi kender omstændighederne for Smukfest 2021," siger Søren Eskildsen.

Stor usikkerhed

Festivalledelsen har tidligere meldt ud, at den forventer at kunne gennemføre næste års festival med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i forhold til smittespredning.

Så hvis der om nogle måneder er kommet bedre styr på coronasituationen herhjemme, kan der blive sat et større antal billetter til salg?

"Det kan man håbe, men vi ved det simpelthen ikke. Vi skal længere hen i 2021, inden vi tager stilling til, om vi ønsker at benytte os af den mulighed – og i hvilken udstrækning. Der er lige nu for store usikkerheder forbundet med, hvordan vilkårene for afviklingen af Smukfest bliver," siger Søren Eskildsen.

Låner penge

Aflysningen af årets festival var en alvorlig trussel for Skanderborg Festival Klubs fremtid. Likviditeten led et hårdt knæk, og klubben måtte skaffe penge ved at omlægge lån i sine ejendomme og helt ekstraordinært bede Skanderborg Kommune om et lån på 5 mio. kr.

Smukfest

Smukfest 2021 bliver den 41. festival i Skanderborg og skal finde sted den 4.-8. august.

Smukfest er med omkring 50.000 gæster Danmarks næststørste festival efter Roskilde Festival.

Gæsterne fordelte sig i 2019 med ca. 28.000 betalende partoutgæster og ca. 20.000 betalende enkeltdagsgæster (fordelt på de fem dage med entré), svarende til ca. 30.000-34.000 betalende gæster i skoven pr. dag.

Overskuddet går bl.a. til Smukfonden, der støtter initiativer mod ensomhed, samt driften af Walthers Musikcafé i Skanderborg.

Samtidig har arrangøren appelleret til de skuffede gæster om at gemme billetterne fra 2020 til i år i stedet for at kræve pengene tilbage. Det har omkring 95 pct. af indehaverne af et partoutarmbånd ifølge festivalledelsen gjort.

Publiceret 04 January 2021 19:00