Der kan være en ny cykelsti på vej på Vestergade i Skanderborg. Prisen vil være cirka 1,8 mio. kr. I alt har Skanderborg Kommune cykelstiprojekter for knap 166 mio. kr. på blokken.

Der kan være en ny cykelsti på vej på Vestergade i Skanderborg. Prisen vil være cirka 1,8 mio. kr. I alt har Skanderborg Kommune cykelstiprojekter for knap 166 mio. kr. på blokken.

Cykelstier: Sådan ser den prioriterede liste ud

En ny cykelsti på Vestergade i Skanderborg er på bedding

Af
Claus Sonne

Trafik 166 mio. kr. Lige knap. Det er, hvad Skanderborg Kommune skal bruge på cykelstiprojekter, hvis alle de prioriterede projekter skal færdiggøres.

Der er imidlertid kun 2 mio. kr. på kontoen for 2021 til nye projekter, hvorfor der arbejdes med en prioriteringsliste, der netop er blevet opdateret.

Listen tæller 34 projekter, og for at finde penge til flest muligt af disse, er nogle af projekterne blevet ændret eller tilpasset.

34 projekter

Eksempelvis er det konstateret, at det der er færre børn end tidligere antaget, der cykler mellem Svejstrup og Alken, hvilket også gælder i Gjesing på strækningen Oddervej- Ringklostervej.

Ved Ry Hallerne er et projekt beskåret, så det umiddelbart kun er grusvejen ved fodboldbanerne, som indgår i projektet, mens resten af strækningen indtænkes i projektet med en ny skole i Ry. 

Og i Galten er Smedeskovvej nu opdelt i tre forskellige projekter.

Vestergade i spil

Hvis politikerne ellers vil, foreslås de 'ledige' 2 mio. kr. på 2021-budgettet at blive brugt på Vestergade i Skanderborg.

Projektet på Vestergade omhandler etablering af enkeltrettede cykelstier i hver side af Vestergade fra Sygehusvej til Adelgade.

I dag er der cykelstier på Vestergade fra vest frem til Sygehusvej, hvorefter cyklister bliver ledt ned på kørebanen.

Dette projekt vil være med til at skabe en sammenhæng for cyklister mellem den vestlige del af Skanderborg og Skanderborg centrum, som det hedder i sagsfremstillingen.

Strækningen er i øvrigt ca. 240 meter lang, og det er det 'men' i projektet, at det vil betyde færre p-pladser.

Skulle Vestergade-projektet ikke blive til noget, er det næsthøjest prioriterede projekt på Smedeskovvej del 1 i Galten. Prisen her er 1,6 mio. kr.

Flere penge til cykelstier

I forhold til 2021 skal det med, at der bruges flere penge på cykelstiprojekter end de nævnte 2 mio. kr.

Store dele af budgettet for 2021 er nemlig allerede øremærket projekter, og skal blandt andet bruges på Rodelundvej mellem Tønningsletvej og Himmelbjergvej.

Desuden er flere projekter fra 2020 blevet fremrykket.

Prioriteret liste over cykelstiprojekter i Skanderborg Kommune pr. 1. januar 2021

(Plads på liste, beskrivelse, pris i mio. kr.)

1 Skanderborg: Vestergade. Cykelsti i hver side af Vestergade fra Sygehusvej til Adelgade 1,8 mio. kr.

2 Galten: Smedeskovvej - del 1. Enkeltrettet cykelstier langs Smedeskovvej vest for Vester Nygaard og krydsningshelle mod vest 1,58

3 Skjørring: Langelinje. Dobbeltrettet sti i Skjørring fra Vestre Skolevej - Farrevej 1,40

4 Ry: Sti til Ry Hallerne. Asfaltering og etablering af belysning på eksisterende sti 1,25

5 Fruering: Vestermøllevej. Dobbeltrettet cykelsti på nordsiden fra Frueringvej til Skårup Kirkevej 1,52

6 Skanderborg: Vestermølle. Forlængelse af cykelstier forbi Vestermøllevej og krydsningshelle øst for Vestermøllevej 1,50

7 Jeksen: Randersvej. Cykelstier, dobbeltrettet nord for Jeksen 2,14

8 Hørning: Jeksen Dalvej. Cykelbaner 1,56

9 Nr. Vissing: Låsbyvej til Ballen. Enkeltrettet cykelstier 2,48

10 Galten: Smedeskovvej - del 3. Enkeltrettet cykelstier 4,80

11 Låsby: Niels Bohrs Vej. Cykelbaner 1,44

12 Veng: Låsbyvej til Ballen. Dobbeltrettet cykelsti +2 krydsningshelle, åbent land NØ-siden 4,25

13 Veng: Låsbyvej til Veng skole. Dobbeltrettet cykelsti +2 krydsningshelle, åbent land NØ-siden 5,20

14 Alken: Emborgvej til Skanderborgvej. Dobbeltrettet cykelsti fra Alkenvej 67A nord for banen, frem til Emborgvej og ud til Skanderborgvej. 3,43

15 Sjelle: Langelinje. Dobbeltrettet cykelsti vest for Sjelle via Langelinie 2,28

16 Galten: Skovlundve.j Enkeltrettet stier via Skovlundvej fra Aarhusvej til Skråvejen 5,40

17 Voerladegård: Marskdal. Dobbeltrettet cykelsti, en krydsningshelle samt en bygrænsehelle 3,80

18 Vrold: Horsensvej mod Tebstrup. Dobbeltrettet cykelsti på vestlig side af Horsensvej 5,75

19 Vrold: Vroldvej fra Vædebrovej til kommunegrænse. Dobbeltrettet cykelsti via Vroldvej - Landkjær til kommunegrænse på nordsiden af vejen. (skal kordineres med Horsens Kommune) 4,25

20 Fruering: Vestermøllevej til Vestermølle. Dobbeltsidet cykelsti på NV siden af Vestermølle fra Oddervej til kommende byggemodning. 4,10

21 Hårby: Låsbyvej mod Skanderborg. Dobbeltrettet cykelsti på Ø side af Låsbyvej fra Christiansmindevej til Hårby. Med en Krydsningshelle v. Christiansmindevej. 13,10

22 Skanderborg: Skanderborgvej. Enkeltrettede cykelstier i begge vejsider mellem Vroldvej til Christiansmindevej 10,32

23 Stilling til Virring; Virringvej. Dobbeltrettet cykelsti fra Stilling til Virring på nordsiden af Virringvej, krydsningshelle ved Virring 8,35 1

24 Nr. Vissing: Låsbyvej mod Låsby. Dobbeltrettet cykelsti på SV siden af Låsby vej fra Ravnsøvej til Nr. Vissing. Med en bygrænsehelle v. Nr. Vissing. 6,73

25 Tebstrup: Horsensvej mod Vrold. Dobbeltrettet cykelsti på Horsensvej fra Hylkevej - Tebstrup 8,25

26 Alling til Laven: Silkeborgvej. Dobbeltrettet Cykelsti fra Tulstrupvej - kommunegrænse 4,50

27 Galten: Smedeskovvej - del 2. Dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Smedeskovvej mellem Vester Nygaard og Øster Nygaard 6,40

28 Svejstrup - Alken: Dobbeltrettet cykelsti Svejstrup til Alken 5,00

29 Vrold: Horsensvej. Forlængelse af cykelstier og DRCS over jernbanen 6,66

30 Vrold: Vroldvej. Dobbeltrettet cykelsti via Vroldvej fra E45 til Lagkær på den nordlige side af vejen 8,85

31 Gjesing: Oddervej fra Ringklostervej. Dobbeltrettet cykelsti på sydlig side 8,25

32 Skårup: Oddervej. Dobbeltrettet cykelsti via Oddervej på sydlig side 5,90

33 Stilling: Niels Bohrs Vej. Enkeltrette stier og krydsningshelle ved Lynghøjvej 8,59

34 Herskind til Skovby: Præstbrovej. Dobbeltrettet cykelsti på Præstbrovej fra Herskind til Galten

I alt 165,98 mio. kr.

Publiceret 04 January 2021 07:09