Tre projekter skal gøre Dyrehaven i Skanderborg mere publikumsvenlig. Det handler bl.a. om toiletter, et madpakkehus og beplantning. Arkivfoto: Per Bille

Tre projekter skal gøre Dyrehaven i Skanderborg mere publikumsvenlig. Det handler bl.a. om toiletter, et madpakkehus og beplantning. Arkivfoto: Per Bille

Grønt, toiletter og madpakker: Byrådet siger ja til tre projekter i Dyrehaven

Dyrehaven i Skanderborg skal gøres mere 'publikumsvenlig'

Af
Claus Sonne

Rekreativt I 2018 vedtog Byrådet 'Principper for udvikling af Dyrehaven', og ud over blandt andet en udvidelse af Bøgescenerne, var der en række projekter i planerne, der skulle arbejdes videre med. Nu har byrådet sagt ja til, at der skal arbejdes videre med følgende tre projekter:

1. Styrkelse af Dyrehavens stisystem - skiltning, formidling af ruter til forskellige typer brugere, kulturhistorisk rute, bænke, toiletter, skraldespande, belysning.

Det indstilles, at der opstartes et mindre stiprojekt, der kan løftes inden for den eksisterende driftsøkonomi. Interesserede borgere og foreninger inviteres til at være med til at omforme de ønsker, som er beskrevet i rapporten. Museum Skanderborg bidrager i projektet til at levendegøre fortællingen om Dyrehaven langs ruten med formidlingsskiltning samt guidede ture, der kan have fokus på blandt andet 2. verdenskrig, Dyrehaven som samlingssted m.m. Formidlingen finansieres gennem puljer og fonde.

2. Styrkelse af Søbadet som møde- og opholdssted med omklædning, toiletter, fleksibelt klublokale, bade- og bådebro, borde, bænke, skraldespande, evt. grejbank m.v.

Borgere og foreninger satte i processen stort fokus på Søbadet som et yndet og meget brugt fristed. Det er et sted, hvor folk samles og et naturligt møde/aktivitetspunkt i skoven. På længere sigt er der mulighed for en større ombygning eller renovation af stedet, men som opstart indstilles det, at der igangsættes et projekt, hvor borgere, foreninger, Skanderborg Kommune og Smukfest designer en mindre renovering af Søbadet, og Smukfest bidrager med frivillige til maling og reparation af det nødvendige, så det fremstår pænere og igen bliver et hyggeligt mødested. Den mindre renovering finansieres af Smukfest.

3. ’Madpakkehus’ eller overdækket mødested – gerne uopvarmet og åbent, men hvor der er ly og læ, borde og bænke, måske en vandhane m.v.

Ambitionen er at designe et attraktivt samlingssted for borgerne, som også kan benyttes af Smukfest under festivalen. Projektet kræver dog en noget længere tidshorisont, da der er en del myndighedstilladelser, der skal på plads, ligesom der skal en grundig designproces til for at sikre, at stedet tilgodeser borgere/foreningers/institutioners behov – og at det kan bruges ind i en Smukfest sammenhæng. Finansieringen af projektet afhænger af, at stedet også kan bruges som festivalinstallation, da det forventes, at Smukfest med hjælp fra bl.a. Lokale og Anlægsfonden finansierer processen og etableringen.

Toiletter og sommerfugle

I forbindelse med debatten om de tre punkter nævnte flere politikere, at selv om Smukfest indgår i partnerskabet om projekterne, så er det ikke rimeligt, at festivalen skal betale for nye toiletter ved eksempelvis det gamle Søbad. Argumentet er, at tolietterne skal kunne bruges hele året.

Mira Issa Bloch (AL) slog på tromme for, at der i forbindelse med projekterne skal være fokus på biodiversitet og fri og vild natur.

"Det kan fx handle om at plante sommerfuglevenlige planter," sagde hun og blev, hvilket sjældent sker, bakket op af Martin Frausing Poulsen fra DF.

"Jeg vil godt bakke Mira op i, at man godt kan gøre mere ved biodiversiteten, så området igen bliver en dyrehave frem for en park," lød det fra Martin Frausing Poulsen.

Med i byrådet beslutning er, at der i forbindelse med igangsættelsen af projektene skal være en 'kontinuerlig dialog mellem borgere, foreninger, Skanderborg Kommune og Smukfest'.

Scenen opstilles tidligere

Det skal da lige med, at byrådet har gentaget tilladelsen til, at Skanderborg Festivalklub får adgang til at opstille Bøgescenerne fra den 7. juni 2021. Årsagen er en 'indkøringsfase' af de nye scene.

Skanderborg Kommune har tidligere afsat 100.000 kr. til udviklingsfasen af de rekreative oplevelser sammen med de andre parter i projekter. Derefter er det ikke meningen, at kommunen skal have yderligere udgifter i forbindelse med projekterne.

Publiceret 03 January 2021 11:30