Nogle af dem har brug for at komme her et par gange, så er de godt på vej og har fået nogle vigtige redskaber med sig. Andre skal have lidt længere forløb, hvor de får mere tid til at åbne op og hjælp til at håndtere deres følelser og oplevelser, fortæller Dorthe Wirring, der er behandler i BRUS-Skanderborg. Foto: Skanderborg Rusmiddelcenter

Nogle af dem har brug for at komme her et par gange, så er de godt på vej og har fået nogle vigtige redskaber med sig. Andre skal have lidt længere forløb, hvor de får mere tid til at åbne op og hjælp til at håndtere deres følelser og oplevelser, fortæller Dorthe Wirring, der er behandler i BRUS-Skanderborg. Foto: Skanderborg Rusmiddelcenter

Theas barske historie:

 Når alkohol fylder derhjemme

Indtil nu har BRUS-Skanderborg hjulpet 110 børn og unge i familier, hvor forældrene drikker. Tilbuddet virker, og der er stadig plads til flere børn og unge

Da Thea var yngre, gjorde hun alt for at skjule, hvordan hun havde det, fordi hendes far drak. Men i gymnasiet blev presset for stort, og en dag mistede hun pludselig lysten til at komme i skole, hun havde ingen energi og var meget trist.

"Man kan godt holde facaden oppe og sørge for, at ingen kommer for tæt på og finder ud af, hvad der egentlig sker. Men det kan du kun, indtil du ikke kan det mere. Så knækker man sammen. Det var det, der skete for mig i gymnasiet," fortæller Thea.

Thea fik hjælp i Projekt BRUS, der er et samtaletilbud til børn og unge, der vokser op i familier, hvor der er alkoholproblemer eller misbrug af stoffer. BRUS findes i 11 midtjyske kommuner, heriblandt Skanderborg. Professionelle behandlere hjælper børnene og de unge med at få sat ord på de mange oplevelser og svære følelser, som mange af dem tumler med.

Som Thea fortæller:

"Bag den her facade er der en kæmpe sorg og et kæmpe tab i, at jeg ikke er vigtigere end en øl. Det tager tid at acceptere, hvad der er sket. Ligesom når man er i krise, så skal man have tid til at sørge, før man kan komme videre. Og det kan jeg mærke, at jeg har lært ved at komme i BRUS."

I dag er Thea 24 år, læser til socialrådgiver og har ikke længere så meget kontakt til sin far. Det er hun afklaret med, og hun er godt på vej videre i livet.

Hurtig hjælp

Børn og unge kan henvende sig direkte til BRUS-Skanderborg, hvor de står klar til at hjælpe. Der er ingen venteliste, og det er gratis.

Bag den her facade er der en kæmpe sorg og et kæmpe tab i, at jeg ikke er vigtigere end en øl. Det tager tid at acceptere, hvad der er sket

"Det starter med en forsamtale med mig, hvor vi sammen finder ud af, om BRUS er det rigtige tilbud. Og så kan man ellers starte i et forløb næsten med det samme," forklarer Dorthe Wirring, der er BRUS-behandler i Skanderborg.

Og der er brug for tilbud som BRUS. Ifølge Sundhedsstyrelsen vokser 122.000 børn og unge under 18 år op med en far eller mor, der drikker for meget. Det skønnes, at der i hver skoleklasse gennemsnitligt sidder to børn, der vokser op i familier med misbrugsproblematikker.

"For mange af dem handler det om at få brudt tavsheden og tabuet. Jeg kan hjælpe dem med at få sat ord på de tanker, følelser og oplevelser, som de ofte ikke har talt med andre om, men som i høj grad påvirker dem og deres trivsel. Det kan også være en stor lettelse for dem at høre, at de ikke er de eneste, der har det sådan," fortæller Dorthe Wirring.

Og det virker

En evaluering af BRUS peger på, at samtalerne virker. Tallene viser, at børnene og de unge trives bedre efter et forløb i BRUS, og at de ikke længere er så belastede i forhold til negative tanker, ensomhedsfølelse og fysiske problemer. Mange bliver også bedre i stand til at passe deres skole, uddannelse eller arbejde.

Fra politisk side er der stor tilfredshed med BRUS-tilbuddet i Skanderborg:

"Vi er glade for, at vi med BRUS har et særligt tilbud til de børn og unge i Skanderborg, der vokser op i familier, hvor der er problemer med alkohol eller stoffer. Vi ved, at hvis de ikke får hjælp, så kan det føre til dårlig skolegang, lavt selvværd og problemer med at skabe tætte relationer. Samtidig forsøger BRUS at række ud til forældrene og hjælpe mor eller far i behandling, så der bliver taget hånd om de grundlæggende problemer i børnenes liv," siger Anders Rosenstand Laugesen, formand for Socialudvalget i Skanderborg Kommune.

Fakta

BRUS

  • BRUS står for Børn og unge i familier med RUSmiddelproblemer. BRUS findes i 11 midtjyske kommuner og er støttet af satspuljemidler
  • Det er et gratis tilbud til børn og unge i Skanderborg i alderen 0-25 år, hvor der problemer med alkohol eller stoffer i familien
  • BRUS-Skanderborg er fysisk placeret i Skanderborg Rusmiddelcenter
  • Alle kan henvende sig direkte til BRUS-Skanderborg på telefon 4022 6812
  • Læs mere om BRUS på hjemmesiden skanderborgrusmiddelcenter.dk

Publiceret 01 January 2021 09:00