Arkivfoto

Arkivfoto

Mindre sygdom i ældreplejen under coronakrisen

Sygefraværet hos plejepersonalet i Skanderborg Kommune er faldet, blandt andet som følge af skærpede hygiejnekrav

Fravær Personalet på ældreområdet i Skanderborg Kommune har i årets første ni måneder været mindre syge end tidligere. I perioden fra den 1. januar til den 30. september 2020 udgjorde sygefraværet således 6,43 pct. af arbejdstiden, mens fraværet i samme periode i fjor var 7,95 pct, et fald på omkring 19 pct.

Det fremgår af en opgørelse, som er blevet forelagt politikerne i kommunens økonomiudvalg. Det positive ved udviklingen er ifølge koncernchef for den kommunale ældre- og handicapforvaltning Lis Kaastrup, at sygefraværet er nedbragt i alle kommunens fire plejedistrikter.

"Det er et område, vi har meget fokus på, så det er rigtig dejligt, at sygefraværet falder. Jo mindre sygdom, jo mere pleje og service kan vi levere til borgerne," siger hun i en pressemeddelelse.

Direkte dialog

Koncernchefen peger på flere forklaringer på, at personalet har færre sygedage. Blandt andet at der i samarbejde med kommunens HR-afdeling systematisk følges op på sygefravær, og at der er iværksat forskellige indsatser i forhold til ledelse, trivsel og arbejdsmiljø.

"Derudover spiller de mange coronatiltag formentlig også en rolle. Håndsprit, værnemidler og personlig afstand beskytter ikke kun mod coronavirus, men også mod almindelig sygdom som influenza og forkølelse," understreger Lis Kaastrup.

Sygefraværet er faldet mest i Plejedistrikt Galten. I de første ni måneder af 2019 var sygefraværet her på 8,45 pct, mens det var på 5,41 pct. ved udgangen af september i år. Ifølge Jette Risager, plejedistriktschef for Galten-området, er der formentlig flere forklaringer på faldet.

"Vi gør meget ud af at tage godt imod nye medarbejdere og afstemme forventningerne. Samtidig er sygefravær et punkt på alle ledermøder, og vi tør spørge ind tidligt, hvis vi oplever, at en medarbejder har for mange sygedage. Den åbenhed og direkte dialog mellem ledere og medarbejdere har stor betydning," mener Jette Risager.

Færre sygedage generelt

Fraværet begrænser sig dog ikke til plejeområdet, men gælder ifølge opgørelsen hele kommunens organisation. I september 2020 var det gennemsnitlige sygefravær på 5,18 pct., mens det i september sidste år var på 5,75 pct. Et fald på knap 10 pct.

På nogle områder er sygefraværet dog steget i perioden. Det gælder for eksempel for Landsbyen Sølund. I perioden 1. januar til 30. september 2020 har sygefraværet gennemsnitligt været på 8,53 pct. mod 8,06 pct i samme periode i 2019.

I oktober tog Landsbyen Sølund hul på et to-årigt pilotprojekt med fokus på sygefravær, arbejdsmiljø og trivsel. Erfaringerne bliver efterfølgende bredt ud til hele organisationen.

bo

Publiceret 29 December 2020 18:30