Arkivfoto: Michael Wulff

Arkivfoto: Michael Wulff

Kommunen vil genbruge sin overskudsjord:

Godt for både klima, miljø og økonomi

Den samfundsøkonomisk gevinst ved genbruget kan på 12 år nå cirka 45 mio. kroner

Af
Claus Sonne

Miljø Hvert eneste år betaler Skanderborg Kommune masser af penge for at slippe af med overskudjord fra bygge- og anlægsprojekter. Jord, der i dag håndteres som et affaldsprodukt, der mod betaling bortskaffes til godkendte modtageranlæg. Men det skal ændres, så jorden bliver i kommunen, hvilket både er godt for klima, miljø og den kommunale økonomi.

"Vi har som kommune kørt rigtig meget jord væk, blandt andet fordi der er blevet bygget så meget. Det ændrer vi på nu. Dermed sparer vi i forhold til at skulle betale for at komme af med jorden, lige som vi sparer penge på transport, så vi alt i alt får en langt mere klimavenlig løsning," siger Claus Leick (SF), formand for Miljø- og Planudvalget, der for nylig afholdt en miniworkshop om emnet.

Dermed sparer vi i forhold til at skulle betale for at komme af med jorden, lige som vi sparer penge på transport, så vi alt i alt får en langt mere klimavenlig løsning

Claus Leick (SF)

I et papir udarbejdet af den kommunale administration ridses fordele ved at bevare jorden i kommunen op. Fx betyder genanvendelse af overskudsjord, at behovet for nye råstoffer til anlæg og byggeri reduceres. For hver genanvendt kubikmeter jord i anlægsarbejder til veje og baner m.m. spares der således 1 kubikmeter grus og sand fra de hårdt trængte råstofgrave.

I Skanderborg Kommune skal der håndteres ca. 6 mio. m3 jord i forbindelse med byudviklings- og infrastrukturprojekter de næste 12 år. Ud over en reduceret CO2-udledning og reducering af primære råstoffer, er der en samfundsøkonomisk gevinst ved reduceret kørsel på ca. 45 mio. kr., lyder det.

Skanderborg Kommune har modtaget 100.000 kr. fra Regionens udviklingspulje til at udarbejde en standard for bæredygtig håndtering af overskudsjord. Den samlede udgift til en ekstern rådgiver er på 250.000 kr.

Inspiration og samarbejde

Claus Leick fortæller, at Skanderborg Kommune i denne sag er blevet inspireret af kollegaerne i Horsens.

"Når man kigger på andre kommuner, kan man se, hvordan de har brugt overskudsjord til fx skaterbaner eller skov- og vejprojekter. Denne type jord vil fx være perfekt til at lave støjvolde," siger Claus Leick og peger på, at man vil undersøge mulighederne for at samarbejde med nabokommunerne på dette område, fordi det ofte vil give mere mening at flytte overskudjord over en kommunegrænse frem for fra den ene ende af kommunen og til den anden.

Planen er, at den nye 'jordreform' skal indgå i Kommuneplan 2021.

Publiceret 27 December 2020 11:30