Hvad er ånden omkring Himmelbjerget? Det er et af de spørgsmål, der skal definere det videre arbejde med at udvikle Himmelbjerget. Arkivfoto: Per Bille

Hvad er ånden omkring Himmelbjerget? Det er et af de spørgsmål, der skal definere det videre arbejde med at udvikle Himmelbjerget. Arkivfoto: Per Bille

Himmelbjerget: Nu går arbejdet med forundersøgelsen i gang 

Det rådgivende arkitektfirma Hasløv og Kjærsgaard, som er valgt til at lave forundersøgelsen omkring Himmelbjerget, går nu i gang med at interviewe en række forskellige aktører, der har særlig tilknytning til Himmelbjerget. Interviewene skal bruges i det videre arbejde med at udvikle området omkring bjerget. Alle interesserede er velkomne til at sende ideer og kommentarer

Hvad er ånden omkring Himmelbjerget? Hvad skal bevares, hvad kan styrke oplevelsen, og hvad er den samlende 'fortælling' om bjerget? Det er nogle af de spørgsmål som Hasløv og Kjærsgaard går i gang med at finde svar på, når arbejdet med forundersøgelsen begynder i det nye år. Det fortæller Skanderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Hasløv og Kjærsgaard har netop inviteret en række foreninger, organisationer, erhvervsdrivende, institutioner og ildsjæle til at deltage i interviews, der skal være med til at afdække, hvad der kan indgå som elementer i en mulig udvikling af området.

De mange svar samles i en hvidbog, som bliver en del af grundlaget for undersøgelsen, som forventes at ligge klar i forsommeren 2021. 

"Det er vigtigt, at vi holder fast i den åbne proces og de principper, som vi gav hinanden håndslag på, da vi enedes om det fælles forståelsespapir for godt et års tid siden på Himmelbjerggården. Derfor er jeg også glad for den proces, vi nu kan sætte i gang hen over foråret. Her bliver plads til, at mange forskellige stemmer kan komme til orde, og det er helt centralt for at få sikre et godt grundlag for det videre arbejde," siger borgmester Frands Fischer.

Åben workshop på bjerget i foråret

Når alle interviews er gennemført, er det planen at holde en offentlig workshop på Himmelbjerget.

Her vil resultaterne af interviewrunden samt de første analyser og skitser, inspireret af interviewene, blive fremlagt til diskussion.

Lokale borgere og alle andre interesserede kan undervejs i processen sende bidrag på himmelbjerget@skanderborg.dk. Alle materialer fra projektet samles på www.skanderborg.dk/himmelbjerget.

Udgangspunkt i fælles forståelsespapir

Udviklingsplanerne for Himmelbjerget har været undervejs i et stykke tid. Forundersøgelsen tager afsæt i det fælles forståelsespapir, der tidligere er formuleret af styregruppen og en række lokale aktører, og som bekræfter den vision og de principper for udviklingen af området, som Byrådet ved tog i foråret 2018.

Her bliver plads til, at mange forskellige stemmer kan komme til orde

Allerede nu ligger det fast, at arbejdet blandt andet skal munde ud i konkrete bud på udviklingen af tre hovedområder:

• Demokratihistorien på Himmelbjerget og formidlingen af den

• Oplevelsen undervejs på Himmelbjerget.

• Ankomsten til Himmelbjerget, når man kommer kørende eller sejlende.

Som en del af forundersøgelsen vil der blive lavet en landskabsanalyse, ligesom behovet og mulighederne for et formidlingscenter bliver afdækket.

Forundersøgelsen skal være klar i sommeren 2021. Det er planen, at den skal bruges til at arbejde videre med et konkurrenceprogram for en udviklingsplan for området samt danne grundlag for dialog med fonde.

Forundersøgelsen er støttet af den filantropiske forening Realdania.

Himmelbjerget er i dag en af Danmarks bedst besøgte attraktioner med en storslået natur og unik kulturarv. Stedet besøges af ca. 400.000 mennesker årligt.

Publiceret 21 December 2020 18:30