Det er blandt andet det særlige fællesskab, som for eksempel den store fælles opbakning til at drive Købmanden i Alken, som måske er i fare med de store udstykninger, mener Karin Fosdal. Arkivfoto 

Det er blandt andet det særlige fællesskab, som for eksempel den store fælles opbakning til at drive Købmanden i Alken, som måske er i fare med de store udstykninger, mener Karin Fosdal. Arkivfoto 

Debat:

Er udstykning det samme som udvikling?

Hvad vil kommunen med forhøringer og høringer, når den ikke lytter?

Karin Fosdal, boende på 29. år i Alken, Alkenvej 67c, 8660 Skanderborg

Debat Økonomiudvalget i Skanderborg Kommune har godkendt, at Alken med ca. 100 husstande nu kan får to større udstykninger inden for kort tid. Et med 29 og et med 48 boenheder. Det vil være en øgning med over 75 pct. husstande. Begge udstykninger er bæredygtige og fokuserer på fællesskab som ejerforhold og fælleshuse m.m. Super gode principper.

Men der var 145 underskrifter fra Alken og omegn på en fælles indsigelse, som sagde: "VENT, til vi har taget imod første udstykning", samt 35 indsigelser med andre begrundelser imod udstykningen. 22 indsigelser var for.

Politikerne i Skanderborg taler med glæde om demokrati der virker. Som da Bjedstrup og Hylke skole ikke blev lukket, og stort TAK for det. Når I samtidig bedyrer, at I vil støtte og udvikle landdistrikterne i Skanderborg Kommune, var det fuldstændigt nødvendigt.

Men selvsamme politikere siger nu ja til at plastre en landsby til med udstykninger uden at se på en demokratisk proces, ej heller administrationens gennemarbejdede materiale, som også sagde VENT. Hvorfor så lave disse høringer?

Er politik i dag fuldstændigt bestemt af lobbyarbejde. Hvem, spørger jeg, hvem ringer til mig? Eller omvendt: Hvem kontakter mig? Hvem render mig på døren lidt eller hele tiden, hvem sælger en sag godt eller skidt?

Mange af argumenterne for udstykningen er begrundet i foreningen Liv i Landsbyernes (LiL: Alken, Svejstrup, Bjedstrup, Boes og Illerup) udarbejdede visionspapir for området.

Jeg vil igen nævne, at det var cirka fem personer i en workshop, der satte streger, hvor Alken eventuelt kunne udbygges. Det kort blev sendt til Kommunen. Uden høring via borgerforeningen i Alken.

Derfor står vi i dag med, at politikerne har godkendt nummer to store udstykning i Alken. Fordi processen hos os selv heller ikke har været demokratisk.

Hvad kendetegner en landsby? Hvad er forskellen på en landsby med moderat udbygning og en landsby med store områder med udstykning? Ingen kan sige klart, hvad forskellen er.

For mig og mange flere beboer i Alken er en landsby nærvær og kendskab på en eller anden måde til hinanden. Hvor lysten til fællesskab og engagement udspringer heraf, og pga overskueligheden, en lyst til at tage imod nye beboere, stoppe op, sige goddag m.m. Samt naturen er lige ved døren.

Det er jeg bange for at miste, når vi får en form for satellit-områder, som hver især har en form for fællesøkonomi og områder, der skal passes og vedligeholdes. Fællesskabet udvikles der.

Udvikling, engagement og tiltrækning af nye beboere til Alken, eller for den sags skyld til Bjedstrup Skole, Alken Købmanden, Mejeri m.m. er ikke kun lig med udstykning i kæmpe skala.

Vil disse udstykninger måske være afvikling af fællesskabet i Alken, og udvikle den til en satellit forstad til Skanderborg? For mig ser det ud til, at politikere går mere op i skatteindtægter og økonomi end fællesskaber.

Publiceret 18 December 2020 14:30