Tyge Mortensen, Højskoleforstander, fremtidsforsker med speciale i landsbyer. Pressefoto

Tyge Mortensen, Højskoleforstander, fremtidsforsker med speciale i landsbyer. Pressefoto

Der skal nye til for at bevare landsbyen

Stor udvidelse af landsby vil være en udfordring, men giver også et boost og sikrer fremtiden, mener landsbyeksperter

Af
Grethe Bo Madsen

To byggeprojekter i kølvandet på hinanden med tilsammen knap 80 nye boliger i en landsby, der i forvejen rummer omkring 100 husstande, lyder overvældende, og har skabt bekymring blandt en del af Alkens borgere om, hvorvidt landsbyens værdier og stærke fællesskab er truet.

To landsbyeksperter, forskningschef Hans Thor Andersen fra Statens Byggeforskningsinstitut og fremtidsforsker Tyge Mortensen, der har specialiseret sig i landsbyer, kan sagtens forstå bekymringen. Alligevel peger de begge på, at scenariet bringer langt mere positivt med sig end negativt. 

Et luksusproblem?

"Mange steder kæmper man med det modsatte problem; at landsbyerne affolkes. De steder ville man nok kalde udfordringen et luksusproblem. Når man bygger, vil man gerne bygge et større antal boliger, fordi det giver stordriftsfordele og holder prisen per bolig nede. Derfor kan man ikke bare skalere et projekt. Få boliger ender så med at koste det samme som flere boliger. De to projekter i Alken med knap 30 og knap 50 boliger kan dog ikke karakteriseres som store projekter," forklarer Hans Thor Andersen.

"For institutioner og skole er det godt. De får nyt liv og slipper for at blive nedlagt, fordi de mangler børn. Det samme gælder klubber og foreninger. De bliver styrket med de nye tilflyttere. Det vigtigste for en landsbys overlevelse er, at der kommer nye og yngre borgere til. Det er det, de fleste landsbyer sukker efter. Det giver et signal om en levedygtig fremtid i stedet for stilstand og død. Det er absolut mere positivt end negativt i et overordnet perspektiv," tilføjer han.

"Det er også klart, at de to projekter – foruden byggerodet i en periode – vil forstyrre de uformelle netværk, der eksisterer i landsbyen nu. Skal man nu til at tage hensyn til de nye, og vil de nu også være med i fællesskabet. Det kan man jo ikke være sikker på, og det er nok det, man stritter lidt imod. Det er udviklingen og frygten for, hvad den vil føre med, der skaber modstand, især hvis der er en meget stedbunden befolkning, der ofte er optaget af, at bevare alting som det plejer at være," siger han.

Lukker sig om sig selv

Hans Thor Andersen peger på, at der de seneste år har været en udvikling i retning mod nye fællesskaber som det, Fabulas har planer om at opføre.

"Det, man kan se, er, at der er en tendens til at det er de yngre, veluddannede akademikere, der tiltrækkes af de projekter. Det er ikke den brede befolkning. Det gør det nemt, at få fællesskaberne til at fungere, men det kan også blive ekskluderende. Især hvis det er en gruppe, der med uddannelse og arbejde adskiller sig fra de andre i landsby. Der kan være en risiko for at de nye fællesskaber lukker sig om sig selv, og kun deltager i de eksisterende fællesskaber i landsbyen, når det passer dem. En undergruppe, der kører med klatten," forklarer han. 

Nyt fællesskabskoncept

Tyge Mortensen nikker genkendende til tendensen med de nye fællesskabskoncepter.

"Der er i øjeblikket en række aktører på banen, som kommer med det, man kan kalde koncepter for landsbyudvikling. De popper op over hele landet. Det er meget interessant for landdistrikterne, at man begynder at ville udstykke der, og det er helt klart en ny trend," siger han.

"Kommuner vil normalt gerne styre folk derhen, hvor der allerede er halvstore eller store byer og lægger udstykninger i tilknytning til dem. Med Alken er vi så ude i et landdistrikt, hvor man ikke lige vil have en ny bydel, og hvor det er kommunen, der åbner op for det. Det er nyt," konstaterer han.

"Her kommer en konceptmager, der vil bygge og sælge huse, men også gerne vil formilde fællesskab, og det hele i samspil med naturen og i bæredygtige materialer. Det er på mange måder et spændende projekt, men udfordringen for Alken er, at tilflytterområde på tilflytterområde i sidste ende kan betyde, at landsbyen bliver opslugt af byen. For et lille lokalsamfund kan 80 nye boliger virke uoverskueligt, og der findes ikke et generationsfællesskab andre steder at sammenligne med. Så jeg kan forstå uroen," understreger han og tilføjer:

"Hvis jeg var alken, ville jeg dog klappe i hænderne. Det er en misundelsesværdig udfordring set med mange uddøende landsbyers øjne."

Ejerskab er vigtigt

Udfordringen her og nu for Alken er set med Tyge Mortensens øjne at omstille sig. Der findes ifølge landsbyeksperten nemlig ikke noget værre for et lokalbysamfund, end udefra kommende beslutninger, der trækkes ned over en dem.

"Der er en stærk trend i øjeblikket i retning af, at landsbyer ikke bare er et sted, man bor. Det er et fællesskab, som selv vil håndtere sin udvikling. Alken er et meget godt eksempel på det. Nu kommer der så en beslutning udefra om to boligprojekter. Det skiller vandene. Nogle jubler, andre knurrer, og fællesskabet komme runder pres. Sådan vil det være, når landsbyen ikke selv har ejerskab over udviklingen. Landsbyen splittes," forklarer han. 

Nogle vil fokusere på alle de nye muligheder. At det vil sikre levedygtige institutioner, skoler idrætsforeninger og klubber. Andre vil fokusere på alt det, de nye vil skabe af forandring, som forstyrrer, måske ligefrem ødelægger, det kendte.

"Det, landsbyen skal gøre nu, er at få så meget indflydelse som muligt på byggeprojekterne, og det får man kun ved at søge dialogen. Ræk ud, byd ind, lyt, spørg, kom med forslag. På den måde får man ejerskab. Det er nu, landsbyen har muligheden for at få indflydelse og selv være med til at styre udviklingen. Det kan ikke understreges nok," pointerer han.

Nye tilflyttere er et boost

Tyge Mortensens erfaring er, at nytilflyttere giver landsbyen et boost. De nye kommer med masser af virkelyst og energi og vil bringe mange nye initiativer og muligheder med sig, og det er ifølge Tyge Mortensen det, der på den lange bane sikrer landsbysamfundets overlevelse.

"Alken skal ikke opsluge de nye projekter. Det er en nærliggende, men farlig tanke. Det er tryghedsfølelsen, der trigger det. Alken har et fantastisk fællesskab, og det er overskueligt. De kan rumme hinanden og ved lige præcis, hvor de har hinanden. Men Alken kan sagtens rumme de mange nye, også selvom de kommer på en gang," siger han.

"Man skal ikke se lokalsamfundet som udelukkende bestående af et stort fællesskab. Et lokalsamfund består af mange små fællesskaber, der fungerer ind i hinanden som små tandhjul. Og dem kan der sagtens komme mange flere af, uden at det går ud over den store helhed. Nu får Alken bare endnu flere små tandhjul, der er med til at skabe endnu mere værdi for helheden.

Publiceret 17 December 2020 20:08