Skanderborg Kommune har med sin klima-, energi- og ressourcepolitik sat sig for at reducere CO2-udledningen med 70 % frem mod 2030. Samtidig skal forbruget af ressourcer begrænses i videst mulige omfang. Pressefoto

Skanderborg Kommune har med sin klima-, energi- og ressourcepolitik sat sig for at reducere CO2-udledningen med 70 % frem mod 2030. Samtidig skal forbruget af ressourcer begrænses i videst mulige omfang. Pressefoto

Skanderborg Kommune får klimaskov og klimaskole

klima Pengene til næste års klimaindsatser er blevet fordelt. Grøn undervisning, skovrejsning og miljøvenlige projekter for landsbyer og baghaver er på vej.

Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune har fordelt 3,7 millioner kroner fra klimapuljen til 10 nye klimainitiativer. Samarbejde mellem borgere, virksomheder og lokalsamfund er omdrejningspunktet, der skal sætte skub i kommunens grønne omstilling.

Grøn undervisning

Et af de helt store projekter i 2021 er etableringen af en klimaskov, der blandt andet skal danne rammen om grøn undervisning for folkeskoleelever, fortæller udvalgsformand Claus Leick:

"Klimaskoven bliver et sted, hvor alle kan lære og være. Den kan rumme forskellige aktiviteter med fokus på miljøet, biodiversitet og bæredygtighed, og den kan gøre store klimaspørgsmål mere håndgribelige. Det har været vigtigt for os at pege på indsatser, som vi kan bruge i hverdagen, og som er helt nede på jorden For eksempel natur- og klimaundervisning for udvalgte klasser i kommunens folkeskoler," siger han.

I 2021 finansierer Klimapuljen også et projekt, hvor private haveejere kan få hjælp til at gøre haven mere klimavenlig, og et landsbyprojekt, hvor indbyggerne med eksperthjælp udarbejder en klimaplan for hele byen.

Sådan er pengene fordelt:

  • Mindre madspild i kommunale institutioner (150.000,-)
  • Klimapartnerskaber, fx "100 klimaløsninger på 30 dage" (200.000,-)
  • Klimahandling i landsbyen (200.00,-)
  • Klimaskov og klimaskole (1.700.000,-)
  • Mindre madspild i skolen (100.000,-)
  • Klimahaver (100.000,-)
  • Synlighed, kommunikation og kampagner (110.000,-)
  • Lokal energialliance (150.000,-)
  • Lavemissions landbrug (340.000,-)
  • Klimafrontmedarbejder (650.000,-)

Publiceret 14 December 2020 17:00