Mira Issa Bloch er ny børne- og familieordfører for Alternativet. Hun stiller ikke op til kommende formandsvalg - men er klar til en ny periode i byrådet. Foto: Sonne

Mira Issa Bloch er ny børne- og familieordfører for Alternativet. Hun stiller ikke op til kommende formandsvalg - men er klar til en ny periode i byrådet. Foto: Sonne

Går ikke efter formandsposten, men:

Mira får ordførerrolle i Alternativet

Byrådsmedlem fra Skanderborg får landspolitisk ansvaret

Af
Claus Sonne

Mira Issa Bloch, der sidder i byrådet for Alternativet i Skanderborg Kommune, er udnævnt til partiets børne- og familieordfører - og skal dermed tegne partiets politik på de to områder.

"Jeg er glad og stolt over, at jeg er blevet udnævnt som børne- og familiepolitisk ordfører for Alternativet. Det er et område, der både ligger mig meget på sinde, og et område jeg har stor indsigt i. Vi kan og skal gøre det meget bedre både for alle børn. Vi har indrettet et samfund, som udfordrer alle børn og familiers mulighed for trivsel og gode liv," siger Mira Issa Bloch og tilføjer:

"Jeg vil kæmpe for andre og bedre muligheder for at være barn og familie på. Jeg vil kæmpe for et samfund uden stress, jag og hamsterhjul. Et samfund med mere fokus på at være end at gøre. Et samfund i balance som sætter mennesket over vækst og forbrug."

Hun mener, at Alternativet har løsninger, der kan skabe det samfund, som alle børn og familier fortjener.

"Vi har en fantastisk børne- og familiepolitik, som kan være med til at skabe den gode trivsel. Vi har 30 timers arbejdsuge, timebank, vi vil genindføre den tidligere børnepasningsorlov, have reelle minimumsnormeringer, mindre bureaukrati og mere frihed i dagtilbud til barnets perspektiv samt tilskud til pasning af egne børn. Politik, jeg ser frem til at bringe frem," siger hun.

Følger to spor

Mira Issa Bloch taler om at følge to spor. Det ene spor er at få udbredt og kæmpe for den overordnede og solide børne- og familiepolitik, vi har. Det andet om at være en stemme for handicappede og udsatte børn og familier.

"Her vil jeg særligt fremhæve 30 timers arbejdsuge, timebank, genindførsel af den tidligere børnepasningsorlov, reelle minimumsnormeringer der sikrer omsorg og nærvær, mindre bureaukrati og mere frihed i dagtilbud til barnets perspektiv i leg og relationer. Og så vil jeg arbejde for tilskud til pasning af egne børn samt andre alternative måder at indrette sig på som familie. Vi skal give massiv støtte i hjemmet hos udsatte familier, bedre opsporing og hjælp til børn i familier med misbrug, vold, og overgreb, friplads til alle disse børn, udvidet sundhedspleje-indsats blandt udsatte familier, mere støtte til forældre med handicappede børn, den rette inklusion og meget mere," siger Mira Issa Bloch, der ikke mener, at det børne- og familiepolitiske område får den opmærksomhed, det fortjener.

"Investering i familiens trivsel er afgørende som det fundament, der giver ro til at gå i skole, dagtilbud og som forældre at kunne præstere på arbejde. Jeg vil derfor arbejde hårdt for at sikre de muligheder, som kan være med til at alle kan skabe det," lyder det.

Skal ikke være politisk leder

Alternativet skal i den nærmeste fremtid finde en ny leder, efter at den næsten nyudnævnte Josephine Fock trak sig. Da Fock blev udnævnt, stillede Mira Issa Bloch op til posten som politisk leder, men det gør hun ikke denne gang.

Jeg tør sige de ting, som ikke altid er lige populære hos andre, eller som nogle synes er træls

"Det er ikke det, jeg skal lige nu. Hvis og når, Alternativet kommer frem til, at vi skal have en delt ledelse, så vil jeg overveje det," siger hun.

Set udefra kan Alternativet måske ligne et parti uden fremtid, men Mira Issa Bloch tror på partiet.

"Vi har god en politik, men vi har ikke været gode nok til at komme ud med det. Og ja, det har været for meget uro på det sidste, men jeg tror fuldt og fast på Alternativet. Og det gælder både i forhold til lokal- og landspolitik," lyder det.

Når det gælder byrådet og politik generelt, betragter Mira Issa Bloch sig som en politisk 'first-mover'.

"Jeg tør sige de ting, som ikke altid er lige populære hos andre, eller som nogle synes er træls. Vi er som samfund nødt til at skifte kurs, så vi kan få et Danmark, der er i balance samt grønt og bæredygtigt, " siger hun og erkender, at det er lidt op ad bakke at få de andre til at være med til nok grønne og socialretfærdige tiltag.

"Nogle gange er kritikken hård og handler ikke om sagten, men det afskrækker mig ikke. Gevinsten er, at det hærder det mig. Men selvfølgelig skal tonen være i orden, og det er den ikke altid i byrådet," fastslår Mira Issa Bloch.

Så du stiller op til en ny omgang i byrådet? Og for Alternativet?

"For mig er der ikke noget alternativ til Alternativet. Og ja, jeg er klar til at tage endnu en periode i byrådet, hvis vælgerne vil det."

Publiceret 11 December 2020 17:30