"Der er brug for en tydelig plan, der når helt ud til børn og pædagoger nu," pointerer Anne Grethe Rosenberg, formand for BUPL Østjylland. Foto: Per Bille

BUPL kritiserer kommunen: Bruger tid på rengøring frem for børn

Coronakrisen presser Skanderborg-børnenes trivsel i daginstitutioner og fritidstilbud, siger BUPL Østjylland og kræver øjeblikkelig politisk handling

En landsdækkende undersøgelse blandt pædagoger og pædagogfaglige ledere viser, at Covid-19-krisen presser børns trivsel i daginstitutioner og fritidstilbud i Skanderborg.

Hovedkonklusionerne i Skanderborg Kommune viser, at godt otte ud af ti pædagoger oplever, at retningslinjerne i nogen eller høj grad begrænser de pædagogiske aktiviteter med børnene. Desuden bruger knap otte ud af ti pædagoger i høj eller nogen grad mere tid på rengøring på grund af det øgede fokus på rengøring, som går fra tiden med børnene.

Knap syv ud af ti pædagoger har i høj eller nogen grad oplevet personalemangel på arbejdspladsen, fordi kollegaer skulle corona-testes. Godt halvdelen af pædagogerne oplever endvidere, at retningslinjerne har påvirket børnene eller de unges trivsel i en negativ retning.

Undersøgelsens resultater illustrerer, at corona-krisen har direkte konsekvenser for børnene i Skanderborg Kommunes vuggestuer, børnehaver og SFO'er.

Godt seks ud af ti pædagoger mangler ressourcer til både det pædagogiske arbejde og til at leve op til de sundhedsfaglige retningslinjer for at begrænse smittespredningen.

"Undersøgelsen viser os desværre ikke noget nyt. Pædagoger og ledere har under corona-krisen flere gange påpeget de problemer, der er, og hvordan de rammer børnenes trivsel. Vi vil se politisk handling nu. Vi er blevet lovet økonomisk hjælp, men hvor meget og hvornår, ved vi ikke. Der er brug for en tydelig plan, der når helt ud til børn og pædagoger nu," pointerer Anne Grethe Rosenberg, formand for BUPL Østjylland.

Ønsker hjælpepakke

BUPL Østjylland mener, at der bør laves en hjælpepakke, der skal garantere, at dagtilbuddene og fritidsinstitutionerne får den hjælp, der er behov for.

Det handler først og fremmest om penge til rengøring og fuld vikardækning ved corona-relateret fravær.

"Normeringerne var allerede før pandemien hårdt pressede, og nu oplever godt otte ud af ti pædagoger i Skanderborg Kommune, at retningslinjerne begrænser deres pædagogiske aktiviteter yderligere, fordi de selv skal bruge tid på rengøring af legetøj og kontaktflader," forklarer formanden for pædagogernes lokale fagforening, der erfarer, at ventetid på corona-test også trækker pædagoger ud af vagtskemaet, uden det dækkes af vikarer.

Publiceret 11 December 2020 10:25