Thomas Cordtz (C).

Thomas Cordtz (C).

Debat: Ny veteranpolitik og øget fokus

Christian Wibe-Marker og Thomas Cordtz, hhv. bestyrelsesmedlem og byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Skanderborg Kommune

Det Konservative Folkeparti arbejder både lokalt og nationalt for at styrke indsatsen over for vores veteraner og deres familier.

Når vi som nation sender danskere ud i verdens krigs- og brandzoner, har vi også en særlig forpligtelse til at passe godt på dem, når de kommer hjem igen. På seneste Økonomiudvalgsmøde foreslog vi derfor en gennemgang og revision af vores nuværende veteranpolitik i Skanderborg Kommune.

Den gældende veteranpolitik blev vedtaget i 2016, men indeholder ikke en egentlig veterankoordinator og omfatter som udgangspunkt kun dem, der har været udsendt af Forsvaret. Men der udsendes også masser af sygeplejere og læger, politibetjente og folk fra diverse NGO’er i verdens brandzoner.

Politikken bør at omfavne flere af de udsendte, og indsatsen styrkes med en veterankoordinator, som anbefalet af Veterancenteret

Flere af disse havner også i konflikt- og krigszoner og kan have stærkt behov for hjælp ved hjemkomsten. Så selvom Kultur-, sundheds- og beskæftigelsesudvalget ved deres rutinetjek af politikken i sommer ikke fandt anledning til ændringer, kan der nu være behov for et ekstra gennemsyn med henblik på en ændring og udvidelse af politikken.

Set med konservative øjne er det helt naturligt, at vi giver politikken et tiltrængt eftersyn. Politikken bør at omfavne flere af de udsendte, og indsatsen styrkes med en veterankoordinator, som anbefalet af Veterancenteret.

Også nationalt arbejder vi også for at forbedre vilkårene for vores veteraner. Det Konservative Folkeparti har således været en af hovedkræfterne bag den aftale Folketinget for nyligt indgik. En aftale, der afsætter yderligere 50 mio. kr. til veteranindsatsen. Her har vores socialordfører, Birgitte Klintskov Jerkel bl.a. sikret 8 mio. kr. til en målrettet indsats af beskæftigelse for både socialt udsatte veteraner og veteraner, der ønsker at overgå til civil ansættelse. Hensigten med indsatsen er bl.a. at mindske afstanden til beskæftigelse eller overgangen til ansættelse i det civile.

Hos Det Konservative Folkeparti er vi stolte af, at vi som nation kan bidrage til en positiv udviklingen i verdens brandzoner. Vi er stolte af alle danskere der drager ud og vi er klar til at styrke indsatsen for at de kan vende godt hjem.

Publiceret 09 December 2020 14:00