Borgmestrene mødtes i et nyt netværk for at drøfte, hvordan de i fællesskab kan bakke op om de festivaler, der har hjemsted i deres respektive kommuner. De havde alle en særlig ting til fælles: De er alle skabt af lokale foreninger og baseret på stærke lokale samarbejder og dyb lokal forankring og opbakning fra borgere. Foto: Privat

Borgmestrene mødtes i et nyt netværk for at drøfte, hvordan de i fællesskab kan bakke op om de festivaler, der har hjemsted i deres respektive kommuner. De havde alle en særlig ting til fælles: De er alle skabt af lokale foreninger og baseret på stærke lokale samarbejder og dyb lokal forankring og opbakning fra borgere. Foto: Privat

Borgmestre går sammen i nyt netværk:

Vil værne om de foreningsbårne festivaler

1. december mødtes borgmestrene i Jelling, Nibe, Roskilde, Skanderborg og Tønder i et nyt netværk

forening Anledningen var den alvorlige situation, som festivalerne står i på grund af den nuværende pandemi. Som almennyttige festivaler har de ikke mulighed for at spare op på samme måde, som hvis de var kommercielle, og de rammes derfor særligt hårdt.

Men det er ikke alene festivalerne, der rammes. Som foreningsbårne festivaler har alle festivaler en lang tradition for at engagere andre lokale foreninger. Der er store konsekvenser for de hundredvis af foreninger og organisationer, der har boder eller yder service på pladsen.

Mange af disse baserer dele af deres drift og udvikling på indtjeningen fra festivalerne og er derfor særligt udsatte i år. Samtidig har flere af festivalerne tradition for på forskellig vis at bakke op om og støtte lokale initiativer. Derfor kan det ramme dobbelt hårdt i den lokale omverden, når festivalerne aflyses – både økonomisk og socialt.

Målet med borgmester-mødet var derfor først og fremmest at drøfte, hvordan kommunerne i fællesskab kan bakke op om festivalerne i den nuværende svære situation og hvilke muligheder for samarbejde, der kan være i den forbindelse – og dermed også sikre et aktivt og levende samfund både nu og her og i fremtiden. Men på sigt er det også tanken at se på, hvilke potentialer, der kan være for samarbejde, videns- og erfaringsudveksling og meget mere.

"Smukfest har enorm betydning for Skanderborg og hele kommunen. Festivalen sætter ikke blot Skanderborg på landkortet – den generer også livsvigtig økonomi til idræts- og foreningslivet. Jeg er glad for det nye netværk, fordi der er brug for, at vi gør en fælles indsats for de foreningsbårne festivaler og dermed det lokale foreningsliv," siger Frands Fischer.

Det var første gang de fem borgmestre mødtes for at tale om betydningen af at være hjemstedskommune for en frivillig drevet forenings-festival og den sammenhæng, den har med lokalsamfundet.

Publiceret 07 December 2020 16:00