Ensomhed blandt Skanderborg Kommunes ældre er et stort problem. Foto: Arkiv

Ensomhed blandt Skanderborg Kommunes ældre er et stort problem. Foto: Arkiv didesign - stock.adobe.com

Mange ældre føler sig ensomme

Ensomhed blandt ældre i Skanderborg Kommune er et stort problem, og Covid-19 epidemien har kun gjort det værre

Af
Kirsten Nielsen

Jørgen Viktor og Kristian Skovhus

Seniorrådet

ensom Problemet vil sikkert overraske mange, når kommunen faktisk bruger medarbejdere til at opsøge dem, der har brug for hjælp. Hertil skal føjes, at der i kommunen er en meget bred vifte af råd, foreninger og aktive borgere, som henvender sig til de ældre borgere, og gør en meget stor indsats for at tilbyde aktiviteter.

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet foretog en spørgeskemaundersøgelse i hele landet, også blandt ældre i Skanderborg kommune allerede i 2017. Undersøgelsen viste at 4,2 pct - svarende til 470 ældre borgere - på 65 år eller derover føler sig ensomme, uønsket alene.

Svage ældre kan ikke selv

Der findes rigtig mange aktivitetstilbud til ældre. Tænk blot på f.eks. Ældresagen, de lokale aktivitetsråd, kirkerne og arrangementer i plejedistrikterne osv. Kommunens opsøgende medarbejdere gør allerede i dag et stort og vigtigt arbejde.

Men når den ældre ikke selv magter at tage initiativ til at opsøge aktiviteten, og de opsøgende medarbejdere ikke får noget at vide, sker der ofte ikke noget. Den svage ældre risikerer at forblive alene udenfor fællesskabet.

Seniorrådet, der er folkevalgt til bl.a. at varetage ældres forhold og rådgive byrådet og administrationen, inviterede for et års tid siden en række repræsentanter fra Ældresagen, Aktivitetsrådene, Handicaprådet, Røde Kors, Faglige Seniorer, Seniorforeningen, Integrationsrådet, Agnetes Kaffestue og Herrefrokost med flere til at drøfte, hvad mere vi kan gøre.

På mødet med de mange råd, foreninger og aktive borgere var der en meget tydelig vilje til at gøre mere for de svage ældre. Der kom rigtig mange forslag på bordet. Et hed 'Tag naboen med'. Der kom også mange tilkendegivelser af, at "vi skal mødes igen", underforstået "vi skal videre". Kernen i forslagene var, at aktiviteter foregår lokalt – der hvor man bor. Og at det primært er her, vi skal udvikle arbejdet for at få de svage ældre med. Altså lokalt i Hørning, Galten-Skovby, Ry, Skanderborg og i Laasby.

Hvordan kommer vi videre

Derfor tog Seniorrådet initiativ til endnu fire møder i september måned. De blev afholdt i Galten-Skovby, Ry, Skanderborg og Hørning. I disse møder deltog lokale repræsentanter. Formålet var at udvikle det lokale samarbejde mellem de lokale råd, foreninger og aktive mv.

Også her var der stor interesse og idérigdom til at samarbejde om at gøre mere. Et interessant forslag går på at koordinere arbejdet i en lokal paraplyorganisation. En sådan er etableret i Hørning, hvor man koordinerer aktiviteter.

Hertil kom en række forslag om mere udveksling af erfaringer, målrettet annoncering, fokus på at kommunens medarbejdere og præster kan være med til at spotte de ensomme, som har brug for en hjælpende hånd plus en lang række andre idéer.

Arbejder videre

Covid-19 epidemien har lagt næsten alle aktiviteter for ældre ned. Epidemien har derfor desværre kun forværret problemet med ensomhed. Den har forhindret at vi kommer videre lige nu.

Men vi håber på at vi kan arbejde videre med dette vigtige projekt i marts måned og igen i august. Her bliver opgaven, at vi - alle deltagende råd, foreninger og aktive borgere - deltager i arbejdet med at udvikling det lokale samarbejde. Det er et stort problem, som vi skal løse.

Fakta

Ensomhed blandt ældre

Følelsen af ensomhed vokser i takt med alderen: 3,2 pct. af de ældre i aldersgruppen 65-74 år føler sig ofte uønsket alene, mens tallet stiger til 4,5 pct. for de ældre i aldresgruppen 75-84 år og 10,5 pct. af de ældre på 85 år og derover.

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed, SDU. 2019.

Publiceret 05 December 2020 11:30