Planklagenævnet har afvist en klager, der vil have omstødt en tilladelse fra Skanderborg Kommune til at opføre et cykelskur.

Planklagenævnet har afvist en klager, der vil have omstødt en tilladelse fra Skanderborg Kommune til at opføre et cykelskur.

Naboklage over cykelskur blev afvist

Af
Claus Sonne

Klage Det var i orden, at Skanderborg Kommune tidligere i år gav en grundejer på Egernvej 13 i Fruering mellem Skanderborg og Stilling lov til at opføre et cykelskur på 23 m2, hvor de 10 er overdækket. Det siger Planklagenævnet efter at have behandlet sagen.

Klageren i sagen anførte ellers, at skuret var placeret for tæt på klagerens grund i forhold til beskrivelsen i den lokalplan, der har nummer 037. Klageren henviste til en byggelinje på 10 m og at denne har været rettesnor for placering af byggerier i området gennem 25 år.

Skanderborg Kommune vurderer imidlertid, at den tidligere administration af byggelinjen ikke har været korrekt for fire grunde på Egernvej. Kommunen konstaterer desuden, at der skal være et 5 m bredt beplantningsbælte ud mod Egernvej. Det betyder, at der kan opføres bebyggelse indtil 5 m fra matrikelskel, da man ikke må bygge i et beplantningsbælte - og altså at der skabes ekstra afstand mellem cykelskud og nabo.

Publiceret 04 December 2020 16:06