Flere erhvervsejendomme i Stilling er generet af måger - og deres efterladenskaber - på taget, og har derfor installeret såkaldte mågekanoner. Det generer i høj grad naboerne i boligområdet. Foto: Wulff

Flere erhvervsejendomme i Stilling er generet af måger - og deres efterladenskaber - på taget, og har derfor installeret såkaldte mågekanoner. Det generer i høj grad naboerne i boligområdet. Foto: Wulff

Mågekanoner forbydes i byer og landsbyer

Et nyt Regulativ forbyder brug af akustiske fugleskræmmere i byzone

Af
Grethe Bo Madsen

Beboerne i villeområdet tæt på Niels Bohrsvej i Skanderborg har fået en tidlig julegave af Byrødderne. Et enigt byråd har nemlig besluttet at vedtage et forskrift for brug af akustiske fugleskræmmere i Skanderborg Kommune, som forbyder brug af de såkaldte mågekanoner inden for byzone eller landsbyafgrænsning. Forskriften trådte i kraft 1. december

"Måger skal på toilet og efterlader store bunker lort på virksomhedernes tage. En af de måder, mågerne kan skræmmes væk, er ved brug af akustiske fugleskræmmere. Det er der nogle virksomheder i Stilling, der har brugt, fordi de har store problemer med meget store mængder mågelort på taget. Problemet er bare, at naboerne er generet af det," konstaterede Claus Leick (SF), formand for Miljø- og Planudvalget.

Vi har fået utallige klager fra folk over de mågekanoner. Det her støj er karakteriseret ved at være voldsomt og komme uregelmæssigt. Man kan aldrig vide, hvornår det kommer

Naboerne har klaget, og kommunen har anbefalet virksomhederne at finde en anden løsning.

"I Miljø- og Planudvalget kan vi dog ikke se, at der sker noget. Tvært imod har vi indtryk af, at mågeskræmmerne larmer mere end tidligere, og der er heller ikke gjort forsøg med andre metoder. Derfor skal vi have et regulativ. Vi forstår problemet, men virksomhederne er nødt til at finde andre metoder," tilføjer han.

En del af problemet med mågeskræmmerne er, at selvom lydstyrken ikke overtræder grænseværdierne, så er lyden uregelmæssig og uforudsigelig, og netop det opleves af naboerne som ekstra generende. På UgeBladet skrev vi i juni om hunden Balder, der måtte aflives, fordi mågekanonerne gjorde den så hundeangst, at den ikke turde gå udenfor.

"Vi har fået utallige klager fra folk over de mågekanoner. Det her støj er karakteriseret ved at være voldsomt og komme uregelmæssigt. Man kan aldrig vide, hvornår det kommer. Både dyr og mennesker bliver nervøse og utrygge," understregede Karen Lindemann (S).

Venstres Jens Szabo var i det konstruktive hjørne og havde flere gode råd med til de virksomheder, mågerne har forelsket sig i.

"Det er et reelt problem, men når vi har hunde, der må aflives på grund af mågeskræmmerne, så er vi nødt til at få lavet et regulativ. Jeg har fået mange henvendelser om, hvordan man får bugt med problemet, og det ser ud til, at der fidnes simple virkemidler, der kan gøre en forskel," forklarede han og nævnte blandt andet ugle- og slange-attrapper, som noget af det, andre har haft gode erfaringer med.

Akustiske fugleskræmmere

Ved akustiske fugleskræmmere forstås apparater eller anordninger, der ved afgivelse af lyd har til hensigt at bortskræmme uønskede dyr, eksempelvis fugle, fra udendørs arealer. Akustiske skræmmere kan for eksempel være gaskanoner, der afgiver høje brag, eller højtalere, der udsender høje fugleskrig, brag eller lignende.

Publiceret 03 December 2020 11:30