Onsdag er der konstateret 25 nye smittede med Covid-19. Heraf er otte smittet i Fællesskabets Hus i Ry. Modelfoto: Adobe Stock

Onsdag er der konstateret 25 nye smittede med Covid-19. Heraf er otte smittet i Fællesskabets Hus i Ry. Modelfoto: Adobe Stock peterschreiber.media - stock.ado

Voldsom stigning i antal smittede:

Besøgsrestriktioner på alle kommunale plejecentre i Skanderborg

Onsdag er der registreret otte nye smittede på plejecentret Fællesskabets hus. Styrelsen for Patientsikkerhed indfører nu et generelt forbud mod besøgende på plejecentre i Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune har oplevet en stor stigning i antallet af smittede med Covid-19. Onsdag er der registreret 25 nye smittede – hovedsageligt voksne. Heraf er otte nye smittede på Fællesskabets hus i Ry.

Det store antal smittede på plejecentret har fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at udstede påbud om besøgsrestriktioner på alle kommunens plejecentre. Påbuddet er dels begrundet med, at Skanderborg Kommunes smittetal er steget markant, og dels at smittetrykket i de omkringliggende kommuner er højt lige nu. Dermed stiger risikoen for, at smitten kommer ind på flere plejecentre.

Status på Fællesskabets hus er, at der lige nu er 11 smittede beboere på to forskellige afdelinger.

Skanderborg Kommune er i øjeblikket i gang med at kontakte alle pårørende for at informere og vejlede om situationen. De borgere, der bor i eget hjem, og som kommer på plejecentrene til træning og dagcenteraktiviteter, må fortsat gerne komme på stederne. De borgere, der kommer til sociale aktiviteter eller hobbyaktiviteter kan ikke komme på stederne.

Det er endnu ikke afklaret, om der også kommer besøgsrestriktioner på Skanderborg Kommunes sociale botilbud på handicapområdet. Hvis det sker, kommer Skanderborg Kommune med yderligere information.

bo

Publiceret 02 December 2020 15:32