Jernbanebroen på Randersvej i Stilling. I forbindelse med den kommende elektricifering af jernbanenettet er jernbanesporet under broen sænket. En række andre broer skal forhøjes.

Jernbanebroen på Randersvej i Stilling. I forbindelse med den kommende elektricifering af jernbanenettet er jernbanesporet under broen sænket. En række andre broer skal forhøjes.

Elektrificering af jernbanen:

Én bro er færdig, 10 mangler

Der kommer masser af broarbejde flere steder i kommunen i 2021-22

Af
Claus Sonne

Trafik Banedanmark er i gang med at elektrificere store dele af det danske jernbanenet, og det får betydning for en række broer i Skanderborg Kommune.

Den første bro er fixet, nemlig den på Randersvej i Stilling. Her er der blevet foretaget en sporsænkning, der er den type 'indgreb', der generer omgivelserne mindst muligt. Når frihøjden på broerne skal hæves i forbindelse med elektrificeringen, så sker det enten ved en broombygning, hvor broen 'løftes', eller en sporsænkning, hvor sporet under broen 'graves ned'.

Der er flere fordele ved elektrificeringen, som Banedanmark i øvrigt står for:

  • Miljø- og klimavenlige tøj
  • Øgede hastigheder (160-250 km/t)
  • Kortere rejsetider - blandt andet fordi el-tog kan accelerere hurtigere
  • Mindre støj når togene kører fra stationerne
  • Mere stabil drift
  • Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Tidsplan for broarbejde i Skanderborg Kommune i forbindelse med elektrificering af jernbanen

Sted Opgave Arbejdet begyndes/afsluttes

Båstrupvej Brodækket hæves 2022/2022

Fårbjergvej Ny vejbro 2021/2022

Hylkevej Ny vejbro 2022/2022

Horsensvej Brodækket hæves 2021/2022

Korsvej Ny vejbro 2022/2022

Gl. Randersvej Ny vejbro 2021/2022

Lynghøjvej Brodækket hæves 2021/2021

Bjertrupvej Ny stibro 2022/2022

Skanderborgvej Ny vejbro inklusiv stier i begge sider 2022/2022

Hørning Station Brodækket hæves 2022/2022

Publiceret 02 December 2020 16:30