En gruppe beboere i Alken er bestemt ikke begejstrerede for en mast med i alt 20 antenner.

En gruppe beboere i Alken er bestemt ikke begejstrerede for en mast med i alt 20 antenner.

Nævn sender klage over telemast videre til et andet nævn

Af
Claus Sonne

Der har gennem efterhånden et stykke tid været massive protester fra en gruppe borgere i forbindelse med opførelsen af en 48 m høj mast midt i Alken - som erstatning for den nuværende 45 m høje mast. Ud over de tre meters forskel stiger antallet af antenner på masten fra 2 til 20. E af protesterne er gået til Planklagenævnet, der har brugt nogle måneder på at finde ud af, man ikke kan behandel klagen. Det er i stedet Byggeklageenheden, der skal tage stilling i sagen.

Af klagen fremgår det bl.a.:

  • At det ansøgte projekt overskrider byggeretten.
  • At kommunens begrundelse og helheldsvurdering er mangelfuld.
  • At det ansøgte projekt er i strid med kommuneplanen.
  • At projektet vil påvirke de landskabelige værdier i området samt medføre helbredsmæssige risici.
  • At kommunens begrundelse og vurdering i landzonetilladelsen forkert, idet masten vil påvirke beskyttede dyrearter.

Publiceret 01 December 2020 10:00