Fire rådgivningsvirksomheder var forhåndsindbudt til at give tilbud på opgaven, som nu er tildelt Hasløv & Kjærsgaard i samarbejde med det digitale rådgivningshus Seismonaut. Foto: Per Bille

Fire rådgivningsvirksomheder var forhåndsindbudt til at give tilbud på opgaven, som nu er tildelt Hasløv & Kjærsgaard i samarbejde med det digitale rådgivningshus Seismonaut. Foto: Per Bille

Rådgiver valgt til foranalyse på Himmelbjerget

Det bliver arkitektfirmaet med speciale i by- og landskabsdesign Hasløv og Kjærsgaard, som sammen med det strategiske digitale rådgivningshus Seismonaut, skal stå for foranalysen omkring udviklingen af Himmelbjerget

natur I løbet af de sidste par måneder har styregruppen for udviklingen Himmelbjerget i samarbejde med Realdania arbejdet med at finde en samarbejdspartner til den kommende foranalyse.

Fire rådgivningsvirksomheder var forhåndsindbudt til at give tilbud på opgaven, som nu er tildelt Hasløv & Kjærsgaard.

"Jeg er glad for, at vi nu er kommet et vigtigt skridt videre på vejen mod at få afdækket, hvordan vi kan udvikle området på en måde, der tager udgangspunkt i historien og respekten for landskabet og som flugter med det forståelsespapir, som tidligere er formuleret. Vi havde nogle gode bud at vælge imellem. Styregruppen har i enighed tildelt opgaven til Hasløv & Kjærsgaard, fordi de har vist en særlig god forståelse for områdets unikke natur og historie, og den betydning området har både lokalt og nationalt," siger borgmester Frands Fischer i en pressemeddelelse.

Tre hovedområder

Foranalysen skal være klar i sommeren 2021, og kan forhåbentlig bruges som afsæt for et kommende konkurrenceprogram om den videre udvikling af området.

Allerede nu ligget det fast, at arbejdet skal munde ud i konkrete bud på udviklingen af tre hovedområder:

1: Demokratihistorien på Himmelbjerget og formidlingen af den

2: Oplevelsen undervejs på Himmelbjerget bjerget.

3: Ankomsten til Himmelbjerget, når man kommer kørende eller sejlende.

Udover at lave selve undersøgelsen kommer rådgiveren også til at stå for inddragelse af interessenter i processen.

I starten af december vil der være opstartsmøde mellem styregruppen og Hasløv og Kjærsgaard/Seismonaut. Den overordnede køreplan for processen, herunder tidspunkter for informationsmøder med interessenter forventes at være klar medio december.

Det er ambitionen, at resultaterne kan præsenteres for Byrådet i Skanderborg Kommune i forsommeren 2021.

mj

Publiceret 27 November 2020 12:29