Delebilsordninger er fint, men også delebiler har brug for parkeringspladser. desuden er der så forsvindende få delebilsordninger, at det ikke giver mening at se på dem i forhold til, om der kan spares på p-pladser, mener fremtidsforsker Jesper Bo Jensen fra Fremforsk.

Delebilsordninger er fint, men også delebiler har brug for parkeringspladser. desuden er der så forsvindende få delebilsordninger, at det ikke giver mening at se på dem i forhold til, om der kan spares på p-pladser, mener fremtidsforsker Jesper Bo Jensen fra Fremforsk.

Forsker: Fremtidens pensionister har deres egen bil

I følge fremtidsforsker Jesper Bo Jensen bliver det fremover mere reglen end undtagelsen, at pensionister har deres egen bil

Af
Grethe Bo Madsen

Skanderborgs byrødder har kig på en ny parkerings-norm, efter der har vist sig en tendens til, at den nuværende reducerede p-norm skaber mangel på p-pladser i områder med store lejligheder.

Med en ny p-norm er håbet, at skabe et bedre match mellem udbuddet af p-pladser og behovet.

Et af udgangspunkterne for forslaget til ny p-norm i Skanderborg er imidlertid, at folk der bor i mindre lejligheder ofte ikke har deres egen bil, og dermed heller ikke har behov for en parkeringsplads.

Derfor er ikke krav om, at der som minimum skal være en parkeringsplads per bolig i det forslag, byrådspolitikerne skal tage stilling til onsdag.

Flere små, billige biler

Men det udgangspunkt kan imidlertid vise sig at give fremtidige parkeringskvaler i Skanderborgs større centerbyer, i hvert fald hvis man spørger fremtidsforskeren Jesper Bo Jensen fra Fremforsk.

Det bliver for alvor smart, når vi får selvkørende biler, der kan parkeres uden for byerne og komme og samle os op, når vi skal bruge dem. Det skal nok blive til noget engang, men det har lange udsigter.

Jeser Bo Jensen, Fremforsk

Ifølge ham vil det i fremtiden være mere reglen end undtagelsen, at pensionister har deres egen bil, og ser man på nogle af de store boligprojekter i kommunen, der er i støbeskeen i øjeblikket, så er flere af dem netop henvendt til det seniorerne.

"Tendensen er, at vi har flere biler, og at flere mennesker har bil. Samtidig er der kommet flere små biler og biler generelt er blevet billigere. Det er de fire hovedpunkter," forklarer han.

Delebil er ikke løsningen

"Der er flere biler pr. 1.000 indbyggere nu end nogensinde tidligere og den udvikling fortsætter. Der er også kommet en række små biler, som vi ikke havde tidligere, og mange af dem er meget billige. Barrieren for at få en bil er lav i dag. Når vi så ser på fremtiden, så vil pensionisterne have flere penge end i dag, fordi de har sparet mere op end tidligere generationer. Derfor kan vi godt regne med, at langt flere pensionister har bil i fremtiden end i dag," konstaterer Jesper Bo Jensen.

Kan delebilsordninger ændre på det?

I dag er delebiler så lille et segment, at delebilsordninger stort set ikke er konstaterbart i trafikforskning. Vi kan slet ikke måle det. Delebiler er langt nede under "promillegrænsen", så at sige. Vi taler hundrededele promille, og tendensen er ikke, at andelen af delebilsordninger er vokset i forhold til andelen, der har egen bil. Desuden viser undersøgelser, at delebiler holder stille det meste af tiden, så de skal også have en parkeringsplads. Det er svært at argumentere for, at delebilsordninger kan løse parkeringsproblematikken."

Måske kan løsningen ligge i fremtidsteknologier som selvkørende biler. det er ifølge Jesper Bo Jensen en vældig god ide, men ikke noget, der venter lige om hjørnet.

"Det bliver for alvor smart, når vi får selvkørende biler, der kan parkeres uden for byerne og komme og samle os op, når vi skal bruge dem. Det skal nok blive til noget engang, men det har lange udsigter. Realistisk set, så bliver det først efter 2050. Vejdirektoratet forventer, det først bliver efter 2030 på motorvejsnettet, og derfra til at det bliver en realitet på landeveje og i byerne, går der yderligere et stykke tid."

Publiceret 26 November 2020 11:30