Med den nye p-norm håber byrådet at finde en balance, så der er parkeringspladser nok i områder med store lejligheder, hvor beboerne har mere end en bil per husstand og tilsvarende, at der ikke er overflod af parkeringspladser i områder, hvor der bygges mindre lejligheder og beboerne typisk har mindre end en bil per husstand. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

I indre København bliver der rykket rundt på parkeringszonerne flere steder. En del bilister skal derfor tillægge sig nye vaner. Her Studiestræde og Lars Bjørnsstræde. Ritzau Scanpix

Ny P-norm skal skabe bedre balance

Antallet af parkeringspladser skal matche behovet i typen af boligprojekt, og det skal samtidig være muligt at fravige p-normen i store boligprojekter i Skanderborg

Af
Grethe Bo Madsen

Mens der i nogle områder er rigeligt med parkeringspladser, skal man kigge langt efter dem i andre byområder. Derfor skal byrådet onsdag tage stilling til en ny p-norm, hvori det kræves, at der skal være en parkeringsplads per 80 kvm. boligbyggeri, når byggeriet er i mere end to etager.

Antallet af parkeringspladser beregnes ud fra det samlede antal boligkvadratmeter i et byggeprojekt. Er det samlede boligareal for eksempel på 800 kvm, vil det udløse et krav om 10 parkeringspladser uanset, om de 800 kvm. er fordelt på få store eller mange små lejligheder.

P-pladser mangler

"Det, der er udfordringen med den p-norm, vi har i dag, er at vi de steder, hvor der er bygget store lejligheder, er endt med at have for få parkeringspladser. I Søbyen og Ovenvande i Skanderborg hører vi typisk, at der er for få parkeringspladser, og det er fordi, der er noget galt med den nuværende p-norm. Det gælder også i den anden ende af spektret, at hvis boligudviklerne bygger mange små lejligheder, så skal de lave flere parkeringspladser i forhold til det, der reelt er behovet," forklarer borgmester Frands Fischer (S) om baggrunden for at ændre P-normen.

"Vi skal have fundet en model, hvor man ikke, når man laver små lejligheder, skal lave lige så mange parkeringspladser, som hvis man laver store lejligheder. I små lejligheder er bilejerskabet ikke nær så stort, hvorimod bilejerskabet i store lejligheder ofte er mere end en bil per lejlighed", uddyber han.

Den nuværende p-norm har i følge borgemesteren givet boligudviklerne et incitament til at bygge forholdsvist store lejligheder.

"Vi har kunnet konstatere, at byggeprojekterne har været med forholdsvis store lejligheder, hvor boligudviklerne har kunnet nøjes med at lave færre parkeringspladser i forhold til lejlighedens størrelse," oplyser han.

Mindre behov

Miljø- og Planudvalget ønskede en markant stramning af p-normen. I deres indstilling hed det, at der minimum skal være en parkeringsplads per bolig. Det krav valgte Økonomiudvalget at sløjfe.

"Med det krav tager man ikke højde for, at det ikke er alle, der bor i lejlighed, der har en bil. Det ville betyde, at boligudviklere, der bygger mange små lejligheder, skulle etablere flere parkeringspladser end det, der er behov for," understreger Frands Fischer.

Vi forsøger at tage hensyn til, at der er forskel på, om man er boligudvikler i en mindre centerby eller i en stor centerby som Skanderborg med meget byfortætning

Som del af forslaget til en ny p-norm får byrødderne mulighed for at fravige p-normen i forbindelse med store boligprojekter på mere end 50 boliger i Skanderborg by.

"Vi forsøger at tage hensyn til, at der er forskel på, om man er boligudvikler i en mindre centerby eller i en stor centerby som Skanderborg med meget byfortætning. Forholdene er anderledes i Skanderborg by. Vi forsøger med den nye p-norm at sende et tydeligt signal til boligudviklerne om, hvad de kan forvente. Og lige præcis i Skanderborg by, vil det betyde, at man skal rette henvendelse til byrådet, som så vil tage stilling," forklarer Frands Fischer.

I Skanderborg by er der flere store boligprojekter i støbeskeen, blandt andet Munkegården og Kirkegårds Baghave. Hvilken konsekvens vil den nye p-norm få for dem?

"Mit gæt er at de boligudviklere, der er i planlægningsstart i Skanderborg by, vil ønske at komme over på de nye regler, fordi de er lidt mere lempelige i forhold til den eksisterende p-norm."

FAKTA

P-norm

  • I følge de nuværende regler skal der minimum være 1 p-plads pr. bolig. Samtidig beregnes antal p-pladser ud fra de enkelte lejligheders størrelse. I etagebyggeri over 60 kvm. skal der være 1,5 p-plads pr. bolig og i etagebyggeri over 120. kvm. skal der være 2 p-pladser.
  • I forslaget til den nye p-norm bortfalder kravet om, at der som minimum skal være 1 p-plads pr. bolig, og i stedet for at se på størrelsen af de enkelte lejligheder, ses på det samlede boligareal, så p-kravet til etagebyggeri over to etager er 1 p-plads pr. 80 kvm.

Publiceret 25 November 2020 08:00