NCC svarer på kritik af asfaltering i Skanderborg Kommune

Af
Lars Vester

Site manager

Produkt

Kvalitet og Miljø

NCC Industry A/S

Karsten Jensen retter i sit læserbrev kritik af Skanderborg Kommunes asfaltering. NCC Industry A/S kommenterer i dette indlæg hans påstande.

De pågældende revner er revnegennemslag af revner i de underliggende lag.

Dette kan eftervises ved en opboring. Revnegennemslag forsinkes ved valg af et blødt bindemiddel, som der er i pulverasfalt (PA), men der er kun tale om en mindre tidsmæssig forsinkelse i forhold til gennemslag på en asfaltbeton (AB) med det blødeste bindemiddel.

AB er valgt, for at belægningen kan modstå vrid fra servostyring. Det problem har som tidligere nævnt været kraftigt stigende i de seneste år.

Der er således tale om et kompromis mellem lidt tidligere revnegennemslag og meget færre vridskader i overfladen fra bilernes servostyring.

I de senere år har der vist sig en ny type revner i boligvejsbelægninger. De underliggende bærelag er udlagt i relativ lille lagtykkelse, og en del af dem er nu hærdet så meget, at de får karakter af betonplader. Betonplader og ophærdet bærelag slår revner for hver 3-5 meter. Disse revner kan være meget voldsomme, og der er så store bevægelser omkring revnerne, at selv ikke en PA kan modstå det.

Udtages borekerner, er det muligt at bestemme hårdheden på den underliggende GAB belægning.

Resultaterne vil godtgøre, at der er tale om et meget hærdet bærelag. Hvis der ønskes en langvarig forsinkelse af revnegennemslag, er der mulighed for forskellige tiltag:

  • 1. Bortfræsning af slidlag og bærelag, så der højst er 1-2 cm. tilbage. Herefter opbygges med nyt bærelag og nyt slidlag eller evt. et kombilag. Dette er den mest sikre løsning og en langvarig sikring mod revner fra underlaget.
  • 2. Bassinfræsning omkring revnerne og udskiftning af bærelag og slidlag. Dette giver risiko for to nye revner.
  • 3. Udlægning af en speciel netarmering inden udlægning af slidlag. Forsinkelsen vil afhænge af bevægelserne omkring revnerne.

På den pågældende vej har fageksperter fra kommunen og NCC vurderet, at de tre løsninger er for dyre i forhold til vejens anvendelse, og at revnegennemslag kan accepteres. Ved korrekt revneforsegling vil vejen nemt kunne holde i 10 år.

Det er ikke korrekt, at NCC har anvendt en stimaskine til udlægning af asfalt på den pågældende vej. I stedet er der anvendt en såkaldt mellemmaskine, som har en grundbredde på 1,7 meter.

Sådanne maskiner er meget velegnede, hvis vejbredden er 5-6 meter, da den kan skydes ud til næsten det dobbelte af grundbredden.

Vejen udlægges således i to baner, og der kommer dermed kun én samling på midten. Mellemmaskiner er yderst velegnede til bygader og lignende med varierende bredder, helleanlæg, vendepladser osv., da den er meget manøvredygtig. Hvor faldet vender mod riste ca. 2 meter fra kantsten, er det den mest velegnede maskine.

Med en mellemmaskine er muligt at maskinudlægge vanskeligt tilgængelige arealer, hvor en stor asfaltudlægger ikke kan komme ind.

Maskinudlægning giver noget bedre kvalitet end håndudlægning.

Publiceret 25 November 2020 14:00