Debattørerne efterlyser borgere i Låsby, der vil være med til at arbejde for oprettelsen af et friplejehjem i Låsby. Arkivfoto

Debattørerne efterlyser borgere i Låsby, der vil være med til at arbejde for oprettelsen af et friplejehjem i Låsby. Arkivfoto

Debat:

Friplejehjem i Låsby?

Låsbys ældre borgere har tidligere klart tilkendegivet, at deres ønske er, at der fortsat skal være mulighed for at blive gammel i byen. Lokale borgere vil arbejde for at omdanne Søndervang til friplejehjem

Else Frost og Børge Møller, Skovbrynet 42, Låsby

Debat Vi har med glæde noteret os, at en del medlemmer af Socialudvalget har stillet forslag om, at der skulle vedtages en principbeslutning om, at Skanderborg Kommune ønsker og fremover arbejder for friplejehjem i kommunen. Forslaget er endt med, at byrådet tager emnet op til en temadrøftelse.

Derfor dette læserbrev.

Siden loven om friplejehjem blev indført i 2007, har vi set friplejehjem blive etableret i vore nabokommuner, hvor de fungerer som et godt og populært supplement til de kommunale plejepladser.

En vigtig forudsætning for, at en af de organisationer, der driver friplejehjem, vil være interesseret i og villig til at gå med i et lokalt friplejehjemsprojekt er opbakning. Nemlig at kommunen giver grønt lys og er klar til positivt at samarbejde om lokalplan m.m.

Vi håber den forestående temadrøftelse kommer hurtigt, og at alle vore politikere vil stå bag en principbeslutning som foreslået af socialudvalget.

En gruppe borgere her fra Låsby besøgte for et par år siden friplejehjemmet i Sall og fik et meget positivt indtryk af det. Vi gik den gang ikke videre med tankerne om et friplejehjem i byen, da der var signaler om salg af plejecenter 'Søndervang' til en privat aktør.

Kommunen har haft udarbejdet et salgsmateriale, som ingen efter vor viden har budt ind på. Vi har fra en organisation, som driver friplejehjem fået oplyst, at det for dem er uinteressant at overtage og videreføre plejehjem i de eksisterende bygninger.

Vi bliver over de næste år mange flere ældre overalt i kommunen og også her i Låsby. Låsbys ældre borgere har tidligere klart tilkendegivet, at deres ønske er, at der fortsat skal være mulighed for at blive gammel i byen. Også når man får brug for mere hjælp og pleje. Skal vi sikre denne mulighed, skal vi lave et friplejehjem i byen.

Hvis I også synes, det er en god ide, at Skanderborg Kommunes første friplejehjem bliver bygget i Låsby, så hører vi gerne fra jer. Vi kan så få oprettet en støttegruppe, som kan arbejde videre sammen med kommunen og aktører på området. Med den frivillighed, der er masser af i byen, må vi kunne løfte opgaven med at fastholde gode vilkår for at blive gammel i Låsby.

Til vore politikere: Få holdt det temamøde og tilslut jer forslaget stillet fra en del af Socialudvalget.

Til vore medborgere i Låsby: Lad os komme i gang med at få oprettet kommunens første friplejehjem.

Publiceret 22 November 2020 09:30