Der skal skabes fri passage mellem Mossø og Skanderborg Sø for Tåning Å. Foto: Sonne

Der skal skabes fri passage mellem Mossø og Skanderborg Sø for Tåning Å. Foto: Sonne

Nu skal det være:

Fri passage i Tåning Å

Forbindelsen mellem Skanderborg Sø og Mossø skal være bedre

Af
Claus Sonne

Tilbage i 2014 strandede et projekt om at skabe fri passage for Tåning Å fra Mossø til Skanderborg Sø, fordi Skanderborg Kommune ikke kunne nå til enighed med flere lodsejere og ikke mindst den daværende ejer af Fuldbro Mølle, hvor en opstemning samt en ålekiste blokerer for rejselystne fisk. Nu genoptages projektet. Når projektet er genoptaget, skyldes det - ud over at tidsfristen nærmer sig - at der er kommet en ny ejer af Fuldbro Mølle.

Der er tale om en 'skal-opgave' for Skanderborg Kommune, der både skal leve op til krav fra Miljøstyrelsen og EU. I forhold til EU er 1. kvartal 2023 absolut sidste frist for at gøre arbejdet færdigt.

Der er en række hurdler, der skal overvindes for at sikre, at projektet ikke går i fisk. Fx skal der tages hensyn til, at afvandingsforholdene omkring Tåning Å ikke ændrer sig. Der skal også fortsat sikres passage for mindre både gennem det nye vandløb og under Vroldvej, hvor kodeordene er 'ikke for høj strømhastighed' og 'ikke for lav vandstand'.

Det fremgår af sagens papirer, at den praktiske udførelse af projektet forventes finanseret primært via EU-midler. Der kan dog tidligst ansøges om tilsagn om midler i foråret 2021.

Publiceret 20 November 2020 14:15