Den nye bestyrelse.

Den nye bestyrelse.

Fælles om Ry:

Meget mere end kaffe og netværk

Ry har taget et 'syvmilestøvle'-skridt i retning mod mere fællesskab og sammenhold om byens udvikling

Af
Grethe Bo Madsen

Det startede med en kop kaffe. Sådan er der så meget der gør, men når kaffen indtages af initiativ rige mennesker, så sker det, at de gode ideer spirer frem i fællesskabet. Det var præcis, hvad der skete, da fotograf Per Bille fra Ry og Christian Kirring fra Druer.dk fik ideen til kaffemøderne i Ry.

Her mødtes godtfolk, foreninger og ikke mindst virksomheder til en kop kaffe og lærte hinanden at kende og hørte, hvad de hver især havde gang i, og om de kunne lære noget af hinanden eller hjælpes ad om dette eller hint. Netværk i den gode gammeldags forstand.

Sideløbende med kaffemøderne har der været en gammel drøm blandt de handelsdrivende i Ry om at skabe et fælles forum med en bykoordinator som den, der samlede op på og holdt fast i alle tråde og faciliterede ideerne. De to ting i forening har udviklet sig til foreningen Fælles om Ry, der i sidste uge holdt stiftende generalforsamling.

"Der er rigtig meget af tankerne bag kaffemøderne, der lever videre i Fælles om Ry. Vi kender også godt til de projektfora, som andre centerbyer i Skanderborg Kommune har, men det her går videre end det. Vi vil gerne involvere endnu flere i udviklingen af Ry. Formålet med Fælles om Ry er at danne en organisation bestående af borgere, foreninger, institutioner og virksomheder, der virkelig brænder for Ry, og som vil være med til at udvikle byen," understreger Per Bille, der er formand for den nye forening.

Alle grene af livet i Ry

"Kogt ind til benet kan man sige, at vi her forsøger at skabe et fora, der samler alle grene af livet i Ry, og vi gør det, fordi vi ved at løfte i flok kan nå så meget længere. Det handler om at skabe og udvikle aktiviteter og arrangementer, men det handler også om visioner og strategier for vores by udvikling," tilføjer han.

Ry er en by med utroligt meget initiativ og mange ildsjæle, foreninger og handelsdrivende

Ry er da også i en rivende udvikling med mange nye tilflyttere, men det kan blive endnu bedre, mener initiativtagerne.

"Ry er en by med utroligt meget initiativ og mange ildsjæle, foreninger og handelsdrivende. Med endnu mere fællesskab og en fælles stemme kan vi sætte yderligere fart og kraft i den positive udvikling og skabe et endnu bedre Ry," konstaterer den nyvalgt formand.

"Der er ingen, der skal tjene på det her. Det er en løftestang til i fællesskab at skabe noget nyt. Når der er krise, kan vi finde ud af at stå sammen og finde en løsning. Den energi må vi kunne skabe også i andre situationer. Vi skal, fordi vi kan. Det er en af mine kæpheste. Den gode energi, der opstår, når vi er sammen og er mange, der gerne vil det bedste for vores by, den skal vi sætte i spil og skabe en endnu bedre udvikling i Ry. Jeg håber, det vil vise sig at være selvforstærkende. At den gode energi vil smitte, så endnu flere får lyst til at være med."

Fakta

Fælles om Ry

  • Foreningens formål er at bringe mennesker, institutioner, virksomheder, forretninger og foreninger sammen om i fællesskab fremme enhver sag, der kan være til gavn for Ry, herunder at udvikle og afholde arrangementer, der kan være med til at skabe en levende, attraktiv og sammenhængende by med et højt aktivitetsniveau og et rigt kultur- og handelsliv.

Læs mere på ry.dk

Fakta

Fælles om Ry

  • Foreningens formål er at bringe mennesker, institutioner, virksomheder, forretninger og foreninger sammen om i fællesskab fremme enhver sag, der kan være til gavn for Ry, herunder at udvikle og afholde arrangementer, der kan være med til at skabe en levende, attraktiv og sammenhængende by med et højt aktivitetsniveau og et rigt kultur- og handelsliv.

Læs mere på ry.dk

Publiceret 19 November 2020 19:30