Grøn Skanderborg er den samlende paraply for grønne og bæredygtige tiltag og projekter i Skanderborg Kommune. Her kan foreninger, virksomheder, institutioner og græsrødder dele viden, få inspiration og finde partnere til mere grøn omstilling.

Grøn Skanderborg er den samlende paraply for grønne og bæredygtige tiltag og projekter i Skanderborg Kommune. Her kan foreninger, virksomheder, institutioner og græsrødder dele viden, få inspiration og finde partnere til mere grøn omstilling.

En million til gode klima-løsninger i Skanderborg

Skanderborg Kommune støtter lokale, grønne initiativer med en million kroner. Klimapuljen åbner for ansøgninger i dag

Nu kan borgere, virksomheder og foreninger i Skanderborg Kommune få økonomisk hjælp til en god, grøn idé. En million kroner fra Klimapuljen skal sætte skub i den grønne omstilling.

I mange virksomheder og hjem er de gode klimaløsninger og -vaner allerede flyttet ind, men der er brug for endnu flere - og endnu mere samarbejde og videndeling, mener borgmester i Skanderborg Kommune Frands Fischer (A).

"Vi har ambitiøse klimamål i vores kommune, og dem når vi kun, hvis vi alle sammen gør, hvad vi kan. Med Klimapuljen håber jeg, at vi kan være med til at sætte endnu flere gode tanker i gang og hjælpe med at realisere nogle af dem," siger Frands Fischer.

2030-plan

Klimamålene i Skanderborg Kommune handler eksempelvis om 70 procent mindre CO2-udledning inden 2030 og en genbrugsprocent på 65 af al indsamlet husholdningsaffald allerede til næste år.

Bedre affaldshåndtering og mindre CO2 er blot et par eksempler på, hvad Klimapuljen kan bruges til, forklarer Claus Leick (F), der er formand for kommunens Miljø- og Planudvalg og medlem af Klimapanelet, som skal vurdere alle ansøgninger til Klimapuljen.

Alle kan være med her. Private ildsjæle, idrætsforeninger, vidensvirksomheder, børnehaver og så videre

"Alle kan være med her. Private ildsjæle, idrætsforeninger, vidensvirksomheder, børnehaver og så videre. Det handler om at få flere mennesker til at være mere klimavenlige, og jeg glæder mig til at se, hvor mange forskellige måder, man kan forestille sig at gøre det på," siger Claus Leick.

Der er ansøgningsfrist til Klimapuljen 1. marts 2021. Læs mere på www.skanderborg.dk/grønskanderborg

Klimapuljen giver støtte til initiativer, der fremmer eller motiverer til klimavenlig adfærd, pilotprojekter inden for grøn omstilling, grønne samarbejder mellem borgere, erhvervsliv, forskning mv., analyser, der kan give grundlag for klimavenlige løsninger samt investering i konkrete og tværfaglige tiltag, som fremmer den grønne omstilling.

Publiceret 19 November 2020 09:00