Sådan virker arkitektens bud på Nye Anes Høj i Alken.

Sådan virker arkitektens bud på Nye Anes Høj i Alken.

Alken:

Levefællesskab i forhøring

Der venter et borgermøde om Nye Anes Høj

Af
Claus Sonne

Alken Levefællesskabet Nye Anes Høj er kommet et, omend lille, skridt tættere på at blive til virkelighed. Miljø- og Planudvalget (MPU) har nemlig nikket ja til, at projektet kan sendes ud i en såkaldt forhøring, hvor folkene bag projektet på et borgermøde kan fremvise planerne for politikere og andet godtfolk.

"Udvalget har været ude og kigge på det område i Alken, hvor projektet ønskes placeret. Vi har noteret os, at naboerne ikke er begejstrede for projektet og snakker om for mange huse og at disse placeres for tæt på de eksisterende huse. Med forhøringen får vi belyst både byggeri og protester," siger Claus Leick (SF), formand for MPU.

Fakta

Nye Anes Høj

  • Der opføres 19 bygningskroppe + 1 anneks med plads til i alt 29 familier
  • Der opføres samlet 3.275 etagekvadratmeter.
  • Byggeprocenten på levefællesskabets areal (BBR) bliver 15,9 %, hvilket er 1,9 % lavere end på det eksisterende Anes Høj.
  • Natur og grønne arealer (eksklusiv vej, men inklusiv haver) udgør 18.353 m2 ud af det samlede areal på 20.624 m2 .

Publiceret 16 November 2020 11:30