Børn fra 2, 5. og 6 klasse i Landsbyordningen Ejer Bavnehøj hjalp mandag til med at plante den nye folkeskov. Fremover kan de følge med i, hvordan deres

Børn fra 2, 5. og 6 klasse i Landsbyordningen Ejer Bavnehøj hjalp mandag til med at plante den nye folkeskov. Fremover kan de følge med i, hvordan deres "egne" træer vokser op. Foto: Anders Boll Filme & Foto

Ny folkeskov i Ejer:

Børn planter 4,5 hektar skov

Ejer Bjerge får ny Folkeskov foræret af ’Danmark planter træer'

folkeskov Succesen omkring Sneptrup Præstegårdssti i Ejer Bjerge vokser. I 2018 klippede viceborgmester Frank Damgaard snoren til en af Skanderborg Kommunes mest populære naturstier. Nu har stien sat et sideskud: En Folkeskov lige oven for madpakkehuset Bethlehem.

Menighedsrådet for Ovsted, Tåning og Hylke greb sidste år chancen og søgte om træer til skovrejsning via ’Danmark planter træer’. Med hjælp fra TV2 og Danmarks Naturfredningsforening er der indsamlet 21 million kroner, og det udløser godt en million træer til 46 nye Folkeskove rundt om i landet – herunder også i Sneptrup.

"Vi er utrolig glade for nu at kunne plante 4,5 hektar mager landbrugsjord til med cirka 16.000 træer. Ideen er født af Præstegårdsstiens popularitet. Først og fremmest påvirket af en stor variation af brugere og nærheden til skole og børnehave. Men også i form af events, som på tværs af generationer i vores tre sogne inspirerer til en grønnere tankegang," fortæller menighedsmedlem Michael Byskov og peger på sidste års ’Grøn Vandring’, der samlede mange mennesker, da lokale fødevareproducenter gav smagsprøver på deres specialvarer.

"På den måde er vi som kirke kommet tættere på menigheden med bibelske træfigurer kombineret med fortællinger," tilføjer han

Børn planter for

En sværm af lokale børn hjælper i uge 46 med at plante de tusindvis af træer. Under kyndig instruktion fra Naturplant og med hjælp fra lærere, pædagoger og en flok frivillige starter børnene i mindre grupper med at plante en variation af ege-, linde- og birketræer.

Fra Landsbyordningen Ejer Bavnehøj kommer 172 børn i løbet af ugen. Og onsdag stiller Hylke med 33 skolebørn og 35 fra børnehaven. Formålet er, at børnene skal lære alt om træer og kunne følge deres egne træer. Men den nye skov skal også åbne op for, at forskellige interessegrupper som cyklister, spejdere, ryttere, jægere, landsbyordningen og andre har lyst til at komme mere ud i naturen.

En af ledetrådene i arbejdet med skoven er behovet for mere biodiversitet. Skoven skal plejes, så den giver de bedste betingelser for liv i skoven.

"Man kan godt lave en spændende natur og øge biodiversiteten samtidig med, at vi giver plads til mennesker. Det skal være en oplevelse at komme i den nye Folkeskov," understreger Michael Byskov.

’Danmark planter træer’ er baseret på en klimavision om, at træer optager CO2, og at der plantes en skov med mange forskellige træer og buske til gavn for forskellige dyr, fugle, insekter og planter.

Den nye skov bliver indhegnet, mens den gror op. Der kommer en sti rundt om hele Folkeskoven, som både bliver til cyklende og gående. Inde i skoven bliver der stier og lysninger samt en åben plads med bænke og med nye træskulpturer udført af træskulptør Allan Bo Jensen.

bo

Publiceret 14 November 2020 11:30