Brigitte måtte vente et døgn på at hjælpen skulle nå frem, da hun blev udskrevet efter en hofteopertation. I den tid sad hun hjælpeløs i en sofa uden vand, mad og smertestillende medicin. Foto: Claus Sonne

Brigitte måtte vente et døgn på at hjælpen skulle nå frem, da hun blev udskrevet efter en hofteopertation. I den tid sad hun hjælpeløs i en sofa uden vand, mad og smertestillende medicin. Foto: Claus Sonne

'Du er selvhjulpen':

Ingen hjælp til kræftramt 72-årig efter hofteoperation

72-årig kvinde med kræft og ny hofte var overbevist om, at der ville være hjælp klar, når hun blev udskrevet. Men sådan var det ikke

Af
Grethe Bo Madsen

"Jeg har ondt, jeg er tørstig, jeg er sulten og jeg er fuldstændig hjælpeløs."

Den grædende stemme i journalistens telefon tilhører 72-årige Brigitte Sørensen. Hun har netop været indlagt på Regionshospitalet Horsens, hvor hun har fået en ny hofte. Mandag middag blev hun udskrevet og fragtet til sit hjem. Derefter går alt tilsyneladende galt.

Jeg har ondt, jeg er tørstig, jeg er sulten og jeg er fuldstændig hjælpeløs.

Brigitte Sørensen

For selvom Brigitte har forstået det sådan, at hjælpen ville stå klar, når hun kommer hjem, så har hjemmeplejen tirsdag middag stadig ikke vist sig.

Brigitte har derfor i næsten et døgn fået hverken vådt eller tørt, ingen hjælp til at komme på toilettet og heller ikke smertestillende medicin.

Den ville en hjemmesygeplejerske være kommet forbi med allerede mandag, når den ny-udskrevne patient skulle tilses. Sådan har Brigitte i hvert fald forstået det. Men heller ikke hjemmesygeplejersken er dukket op.

Brigitte er nemlig ikke blevet vurderet til at have behov for hjælp.

Vurderet til selvhjulpen

Det oplyser oversygeplejerske Birgitte Bigom, Ortopædkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Horsens.

Det er helt normal kutyme, der er fulgt. Var der særlige behov, så ville vi naturligvis have kontaktet hjemmeplejen i Skanderborg

Birgitte Bigom, overlæge på Ortopædkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Horsens

"Brigitte er efter sin operation blevet vurderet af vores fysioterapeut, læge og sygeplejerske, og er erklæret selvhjulpen. Hun kan klare alle basisfunktioner selv. Hun kan stå ud af sengen, klæde sig på, og klare alle daglige fornødenheder selv," konstaterer hun.

"Det er helt normal kutyme, der er fulgt. Var der særlige behov, så ville vi naturligvis have kontaktet hjemmeplejen i Skanderborg, så der var den nødvendige hjælp klar til hende. Men vores vurdering er, at hun er selvhjulpen, og derfor har vi ikke varskoet hjemmeplejen i Skanderborg Kommunen," forklarer Birgitte Bigom.

Troede hjælpen var på vej

Brigitte, der har knoglekræft og bor alene i en etageejendom i Skanderborg, oplyser til UgeBladet, at hun, mens hun var indlagt på Regionshospitalet Horsens, søgte om en aflastningsplads på et plejecenter i Skanderborg. Som Brigitte har forstået det, så blev den anmodning afvist af hospitalets personale. I stedet ville der være hjælp parat til at tage imod hende, lige så snart hun blev udskrevet.

Og sådan har Brigittes nabo, Martin Stentebjerg, også forstået det. Han opgave tirsdag middag sin arbejdsdag og passer i stedet Brigitte.

Hvis du var her, ville du ikke være i tvivl. Brigitte skal have hjælp

Martin Stentebjerg, nabo

"Det er helt galt, det her. Jeg ringede til Ældre og Handicap i Skadnerborg Kommune, inden Brigitte blev udskrevet, for at tjekke op på, om hjælpen ville være klar, når hun kom hjem og fik at vide, at det skulle jeg slet ikke bekymre mig om, for det ville gå helt automatisk," forklarer han og er målløs over, at Brigitte er vurderet til at være selvhjulpen og ikke har behov for hjælp.

"Du ville ikke være i tvivl"

"Hvis du var her, ville du ikke være i tvivl. Brigitte skal have hjælp," konstaterer Martin Stentebjerg.

Fem minutter senere er UgeBladets journalist i lejligheden og konstaterer ved selvsyn, at lejligheden er så fyldt med møbler, poser, tæpper, ting og sager, at det er svært at komme rundt uden at falde.

Mysteriet om, hvorfor hjælpen udeblev, er opklaret. Alligevel er der en række åbne spørgsmål.

Brigitte ringede flere gange mandag og tirsdag formiddag til hjemmeplejen i Skanderborg. Hvorfor fik hun ikke en forklaring på, hvorfor hjælpen udeblev?

Og hvorfor fik hendes nabo heller ikke en forklaring, da han kontaktede hjemmeplejen i Skanderborg?

Og er det almindeligt, at en enlig, ældre kræftramt 72-årig kvinde i en overfyldt lejlighed med trapper ikke er berettiget til anden hjælp end opvask, rengøring og tøjvask, efter hun har fået en ny hofte?

Det er ikke normalt. Alle borgere i Skanderborg Kommune der har behov for hjemmepleje kan få dette bevilget. Enten som en rehabiliterende indsats midlertidig, eller som en vare hjemmepleje ydelse

Lis Kaastrup, chef for Ældre og Handicap

Vi har sendt spørgsmålene videre til kommunens chef for Ældre og Handicap, Lis Kaastrup.

Er det normal procedure, at man som enlig, 72-årig i en etageejendom med trapper ikke kan komme i aflastning efter en hofteoperation?

"Jeg kan ikke udtale mig specifikt om den borgersag, der refereres til. Derfor bliver det på de overordnede linjer, jeg svarer. Men nej, det er ikke normal procedure. Hvis vurderingen sammen med en borger er, at der er behov for at komme på en aflastningsplads, så bliver det bevilget. Står kommunen i en situation hvor alle korttids- og aflastningspladser er optagede, så bliver hjælpen tilrettelagt, så den kan gives i borgerens eget hjem."

Er det normalt, at en anmodning om aflastning afgøres, uden at en visitator ser hjemmet?

"Det vil være forskelligt i den enkelte situation og om det er et hjem visitationen kender godt eller borgeren kan beskrive situationen i hjemmet, eller der er et hjemmebesøg. Den normale procedure er, at visitatoren på hospitalet møder borgeren, mens vedkommende er indlagt. Her stiller visitatoren borgeren en række spørgsmål for at afklare, om borgeren vil kunne klare sig i eget hjem. Ligeledes inddrages den viden som hospitalet har i vurderingen og evt. pårørende. Ud fra den samlede viden besluttes, hvordan og hvortil borgeren udskrives, og den aftalte hjælp bestilles. I nogle tilfælde kan det snyde, sådan at situationen, når borgeren kommer hjem, virker uoverskuelig, og det den enkelte troede, man kunne, ikke svarer til virkeligheden."

Er det normalt, at man ikke kan få hjælp til at handle og komme i bad, efter en hofteoperation?

"Nej det er ikke normalt. Alle borgere i Skanderborg Kommune der har behov for hjemmepleje kan få dette bevilget. Enten som en rehabiliterende indsats midlertidig, eller som en vare hjemmepleje ydelse."

Er der en forklaring på, hvordan en borger kan være i kontakt med personale fra Skanderborg Kommune, og får at vide, hjælpen er på vej, når hun tilsyneladende ikke er oprettet i systemet, der skal sørge for hjælp?

"Nej, det kan jeg ikke forklare, men visitationen er i gang med at undersøge forløbet og hjælpe borgeren. Det er altid en ulykkelig situation, når en borger oplever sig hjælpeløs, og ikke får den hjælp, borgeren har brug for. Det er en af kommunens vigtigste opgaver at understøtte den ældre i hverdagen," understreger Lis Kaastrup.

Publiceret 12 November 2020 11:30