Fremover bliver mågeskræmmere forbudt i Skanderbrog Kommune tæt på boligkvarterer. Arkvfoto

Fremover bliver mågeskræmmere forbudt i Skanderbrog Kommune tæt på boligkvarterer. Arkvfoto

Mågekanoner bliver underlagt restriktioner

Af
Claus Sonne

Måger Akustiske fugleskræmmere (mågeskræmmere) må ikke anvendes inden for områder, som i den til enhver tid gældende kommuneplan for Skanderborg Kommune er udlagt som byzone eller landsbyafgrænsning.

Sådan kan man læse i et nyt 'mågeskræmmer-forskrift' fra Skanderborg Kommune, et forskrift som et enigt Miljø- og Planudvalg (MPU) har godkendt.

"Vi har været gennem en længere føljeton for at nå hertil," konstaterer Claus Lecik (SF), formand for MPU med henvisning til en sag fra Stillings industrikvarter, hvor brugen af en mågeskræmmer gennem længere tid har udløst massive klager fra naboerne.

Det fremgår også af forskriftet, at akustiske fugleskræmmere kun må anvendes i tidsrummet fra kl .7-18.

Der er dog muligheder for at få dispensation.

"Vi ved godt, at man fx i landbruget benytter mågeskræmmere , og det skal der tages højde for. Det her handler først og fremmest om beboelseskvarter, " siger han.

Publiceret 12 November 2020 16:15