Søren Erik Pedersen (V) er ikke imponeret over Konservative. Arkivfoto

Søren Erik Pedersen (V) er ikke imponeret over Konservative. Arkivfoto RITZAU FOTO

Debat: De konservative og deres forklaringsønsker

Søren Erik Pedersen, byrådsmedlem (V)

De konservative skriver, at hvis IKKE der lukkes to skoler i Hylke og Bjedstrup skal forligspartier ud af finde 80 mio. til anlæg og 10 mio. til drift, som der ikke er taget højde for i det netop vedtagne budget for Skanderborg Kommune.

Det er IKKE tal, som jeg kan genkende.

Hvis Hylkes 0-2 klasse måtte lukke, er der ifølge papirerne ca. 2 mio. ( 1,7 mio. + optimering ) i årlig driftbesparelse.

Hvis Bjedstrup Skole måtte lukke vil det genere en besparelse på ca. 3 mio. ( 2,25 mio. + optimering) årligt fra 2025 og fremad, når den nye skole i Ry står klar.

Så de 10 mio., som de konservative taler om, er ikke et beløb, som alene vil kunne hentes på de to skolelukninger. Som et NB kan nævnes, at de 10 mio., som skolerne var sat til at skulle effektivisere for i 2021, blev suspenderet i forbindelse med budgettet, så det er da mere end en start.

Hvis de konservative mener, at lukning af de to skoler vil munde ud i, at der kan hentes 80 mio., så vil jeg erindre om, at de 80 mio. i anlægsbesparelser er hentet ved de mange andre tiltag, der er forhandlet i strukturprocessen, som det også fremgår af budgetaftalen.

Det eneste hængeparti var, hvis Bjedstrup ville være overgået til en friskole. Som du jo er bekendt med, så skulle man have været i gang med at finde alternative anlæg til afdeling D i Låsby, når den nye skole i Ry står klar, og det koster nogle penge, men det har vi jo vidst hele tiden.

Så når de to skoler ikke lukkes, så kan jeg berolige Thomas Cordz og de konservative med, at så er det ikke dette, som hindrer skolebyggeri i Ry, eller udvidelse af Dagmargården, eller den ny svømmehal i Skanderborg for ikke at tale om ældreprojektet i Galten.

Alt i alt er det ikke Hylke og Bjedstrup skoler, der gør om økonomien i Skanderborg Kommune er i den gode gænge eller ej.

Publiceret 11 November 2020 08:00