Finlandsvej 5 i Skanderborg rummer flere forskellige ungdomsuddannelser, selv om lokalplanen for området specifikt siger, at det ikke skal være sådan.

Finlandsvej 5 i Skanderborg rummer flere forskellige ungdomsuddannelser, selv om lokalplanen for området specifikt siger, at det ikke skal være sådan.

Koks i lokalplanen i industriområde: Kommunen giver sig selv dispensation

Der skal findes en anden løsning på Finlandsvej 5 i Skanderborg

Af
Claus Sonne

OBS: Ændret i forhold til oprindelig version, da Jonas Kroustrup, koncernchef for Teknik og Miljø i Skanderborg Kommune, fejlagtigt er citeret for at sige, at aktiviteterne på Finlandsvej 5 skal flyttes.

Adressen Finlandsvej 5 i Skanderborg, der fx huser USC10, Jeksendalskolen og Skanderborg Ungdomsskole, bør ikke huse uddannelsessteder. Der fremgår tydeligt af den lokalplan, der gælder for området.

Lokalplan nr. 127 blev vedtaget i 2003, hvor borgmesteren i Skanderborg Kommune hed Aleksander Aagaard (V). Under punktet 'Lokalplanens baggrund og formål' kan man bl.a. læse følgende:

"Byplanvedtægten fra 1968 åbner for muligheden for etablering af boliger i tilknytning til områdets virksomheder samt institutioner til områdets forsyning. Dette ville kunne give anledning til konflikter mellem virksomhedernes behov og Miljøstyrelsens grænseværdier for emmisioner i forhold til boliger og institutioner. På denne baggrund er det hensigtsmæssigt at sikre, at der ikke kan etableres yderligere boliger eller børne- og ældreinstitutioner i erhvervsområdet."

Vi må konstatere, at det i dag er vokset til noget, der kan være i strid med lokalplanen

Det fremgår helt klart, at lokalplanen har til formål at stoppe opførelsen af børne- og ældreinstitutioner på og omkring Danmarksvej, et område der (måske af sammen grund) udmærker sig ved ikke at have nogle fortove. Alligevel har Skanderborg Kommune efterfølgende placeret flere og flere aktiviteter på Finlandsvej 5, der også er udset til at huse en gruppe børn fra Skovby Skole, der skal 'rokeres' i forbindelse med det store skoleforlig.

Anden løsning skal findes

Jonas Kroustrup, koncernchef for Teknik og Miljø i Skanderborg Kommune, siger følgende om placering af ungdomsuddannelser på Finlandsvej 5.

"Ungdomsskolens etablering på Finlandsvej 5 skete på baggrund af en lokal målsætning om at kvalificere og nuancere 10. klasse-elevernes valg af ungdomsuddannelse ved at kunne tilbyde en bred vifte af kreative og håndværksmæssige fag somkonstruktion, kreativt værksted, design, opfinderværksted, innovation & iværksætteri samt gastronomi & kultur. Skolen på Finlandsvej er derfor startet som leje af lagerlokalet. Sidenhen fulgte indretning af værksteder, hvor få unge kunne have beskæftigelse. Men vi må konstatere, at det i dag er vokset til noget, der kan være i strid med lokalplanen. Af den grund skal findes en mere permanent og langsigtet løsning," siger han og fortæller, at løsningen er en midlertidig dispensation.

"Som en midlertidig løsning har vi identificeret, at der kan gives en 3-årig dispensation, mens der overvejes mulig ny planlægning eller flytning til anden lokalitet," siger Jonas Kroustrup.

Publiceret 11 November 2020 11:30