Købmanden i Hylke fejrede nyheden ved at donere is til landsbyens børn. Foto: Berit Møller

Købmanden i Hylke fejrede nyheden ved at donere is til landsbyens børn. Foto: Berit Møller

Jubel i Hylke og Bjedstrup: "Politikerne lyttede til vores forslag"

Efter at have kæmpet indædt for deres landsbyskoler ser Bjedstrup og Hylke frem til en tættere dialog med politikerne om skolerne og et fælles ansvar for landsbyernes udvikling

Af
Grethe Bo Madsen

Mere end et halvt års intens kamp for at bevare deres landsbyskoler endte i sidste uge med jubel i Hylke og Bjedstrup, efter et kompromisforsalg til en ny skolestruktur lægger skolelukningerne på hylden.

Med inspiration i de næsten 200 høringssvar foreslår byrådspolitikerne i stedet en dialog- og aftalemodel, der lægger op til en mere nærværende dialog og et tættere samarbejde, hvor der laves aftaler med de enkelte landsbyskoler om deres udvikling.

Lokaldemokratiet virkede

"Vi er utroligt glade. Det er kulminationen på mange måneders hårdt arbejde. En stor forløsning for de mange, der har lagt et stort engagement i at bevare Bjedstrup Skole. Jeg tror, vi alle er meget glade for at se, at lokaldemokratiet virker. At vi virkelig havde indflydelse på processen. Vi har hele tiden haft en forhåbning om, at processen var åben og at det nyttede. Og det har det nu vist sig, at den var, og det er dejligt," understreger Julie Abildgaard, formand for Alken Borgerforening, der især glæder sig over, at politikerne har taget nogle af de forslag til sig, som gruppen 'Bevar Bjedstrup Skole' forslog i deres høringssvar.

Vi er utroligt glade. Det er kulminationen på mange måneders hårdt arbejde. En stor forløsning for de mange, der har lagt et stort engagement i at bevare Bjedstrup Skole

"Det er meget positiv, at de har taget så mange af vores input og forslag til sig. Især ideen med en tættere dialog mellem landsbyskolerne og politikerne, og at de nu vil se mere bredt på landsbyskolernes udvikling. Det holder hånden under alle landsbyskoler på en gang, og er et meget vigtigt arbejde, som jeg håber, de andre landsbyer vil støtte op om og gå ind i," siger hun.

"Det er en vigtig brik i det videre arbejde med en aktiv landsbypolitik, hvor vi skal have sat fokus op landdistrikterne og deres udvikling," tilføjer hun.

Benhård og lang proces

Også i Hylke var lettelsen og glæden stor, da det i sidste uge stod klart, at indskolingen i Hylke ikke længere er i fare for at forsvinde.

"Vi er stolte og glade for, at vores budskaber er blevet hørt af politikerne og at vores velfungerende landsbyordning forbliver samlet. Det har været en tidskrævende og til tider benhård proces, men det har været indsatsen værd, og vi læser det nye forslag som udtryk for respekt for vores arbejde," siger Pernille Riis fra styregruppen for Bevar Hylke Skole.

Hun er glad for, at der i det nye forslag sættes fokus på mere dialog med de enkelte skoler. Et tiltag, hun opfatter som et positivt grundlag for det videre arbejde.

"Det er nok det, vi er mest stolte af, nemlig at det er lykkedes os at få byrådspolitikernes øjne op for de mange ressourcer, kommunen har i landsbyerne, og at de værdier og muligheder, vi har, kan tænkes ind som en del af løsningen," tilføjer hun.

Politik for udviling af landdistrikterne

Borgerne i Hylke er også glade for, at Skanderborg Kommune nu vil gøre alvor af at lave en politik og strategi for landdistrikterne.

I Hylke er der nemlig i disse år fokus på at udvikle landsbyen. Snart starter byggeriet af Hylke Skatepark, og købmandsbutikken står til at skulle opgraderes i begyndelsen af 2021.

"Det er dejligt, at byrådspolitikerne ser landsbyerne som en medspiller i at udvikle kommunen, og at der kommer mere fokus på landdistrikterne. Man må netop tænke landsbyskolerne ind som en essentiel del af livet i landsbysamfundene, og de skal prioriteres, hvis politikerne ønsker udvikling i landdistrikterne," konstaterer Rebecca Christensen, formand for Hylke Landsbyråd.

Derfor hilser hun også dialogmodellen i det nye skolestruktur velkommen.

"Det er altid positivt at få mere opmærksomhed på dialog og samarbejde. Jeg læser det sådan, at byrådet på den måde vil gøre vejen kortere imellem dem selv og skolerne, og at man på den måde kan være sammen om at løse eventuelle udfordringer og styrke det generelle arbejde med udviklingen på skoleområdet. Politikerne fokuserer på, at det skal give arbejdsro og tryghed, og det tænker jeg er meget gavnligt," siger hun.

Dialog- og aftalemodel

Den nye dialog- og aftalemodel skal sikre, at alle skoler i kommunen er både fagligt, socialt og økonomisk bæredygtige. Modellen skal minimum indeholde en stillingtagen til:

  • Lokale forhold og udfordringer på den enkelte skole
  • Faglig og social kritisk masse på skolen med fokus på gennemsnitlige klassekvotienter og et mindste antal elever i klasserne
  • Skolens forankring i lokalsamfundet, herunder andel af elever fra distriktet, der går på skolen

Publiceret 11 November 2020 18:30