Ud af de 115 forslag, kommunen har modtaget om bedre vej til bussen, er der nu valgt en håndfuld ud, der arbejdes videre med. Foto: Midttrafik

Ud af de 115 forslag, kommunen har modtaget om bedre vej til bussen, er der nu valgt en håndfuld ud, der arbejdes videre med. Foto: Midttrafik

Borgerne har talt:

Bedre vej til bussen

Nye faciliteter er på vej til flere busstoppesteder i kommunen

kollektiv transport Ideerne var mange, da borgerne i Skanderborg Kommune i juli og august fortalte, hvad der skulle til for at vejen hen til deres busstoppested kunne blive bedre.

I alt modtog kommunen 115 forslag, og blandt dem har kommunen nu udvalgt en håndfuld ideer, der bliver til virkelighed:

Virring: I den sydlige del af byen, hvor Hvolbækvej møder Svinsagervej, laves et nye busstoppesteder i begge vejsider samt et busskur på den østlige side af Svinsagervej. Busstoppestedet bliver betjent af busserne 331 og 202 og skal især tilgodese beboerne i det kommende nybyggeri. Samtidig flyttes det nuværende busstoppested for bus 202 på Virringvej til Lykkegårdsvej, så det bliver nemmere og mere sikkert at komme dertil

Fruering: På Vestermøllevej forlænges fortovet med cirka 30 meter, så busbrugere kan gå sikkert hele vejen hen til busstoppestedet for bus 331 og ikke som i dag skal gå langs vejkanten.

Sjelle: På Langelinie forbedres den eksisterende sti fra cykelparkeringen til busstoppestedet for busserne 112 og 309.

Skanderborg: Ved busstoppestedet på Stilling Landevej ud for Fælleden lægges cirka 40 meter fortov mellem det eksisterende fortov og busskuret. Busstoppestedet bliver betjent af busserne 200 og 309.

Skovby: Ved stoppestedet på Smedeskovvej nær Hørslevvej bygges en ny, overdækket cykelparkering. Her bliver plads til 12 cykler, og kommunen vil undersøge mulgheden for at opsætte en cykelpumpe. Busserne 113 og 309 kører her.

Kommunen har også større projekter i støbeskeen. Der er nemlig kommet mange ideer om cykelstier på strækninger, hvor der kører busser. Alle de ideer er nu overdraget til det team i kommunen, der arbejder med cykelstier.

På listen over ting, der kan gøre det lettere at være busbruger, arbejdes desuden videre med to større projekter. Det drejer sig om et nyt stoppested i forbindelse med det nye boligområde ved Smedeskovvej i Galten-Skovby, og om adgangen til bus 113 i Låsby, hvor halvdelen af afgangene melle Låsby og Silkeborg fra næste sommer kommer til at køre via Hovedgaden.

bo

Publiceret 10 November 2020 17:15