Der er ni kandidater opstillet på listen 'Folkekirke for alle' - fra venstre er det Margrethe Næsted, Jens Lund, Svend Møller Sørensen, Søren Clausen, Jørgen Steiner og Uffe Clausen. Se de sidste tre kandidater - Liselotte K. Thuesen, Jørn Mortensen og Niels Damsgaard Hansen - på billedet nede i teksten.

Der er ni kandidater opstillet på listen 'Folkekirke for alle' - fra venstre er det Margrethe Næsted, Jens Lund, Svend Møller Sørensen, Søren Clausen, Jørgen Steiner og Uffe Clausen. Se de sidste tre kandidater - Liselotte K. Thuesen, Jørn Mortensen og Niels Damsgaard Hansen - på billedet nede i teksten.

'Folkekirke for alle' i tre sogne

Fællesskab, aktiviteter og nærhed med omtanke står centralt for de ni, der sammen stiller op ved kampvalget til menighedsrådet for de tre sogne 17. november

Ovsted/Tåning/Hylke Ved valgforsamlingen til Ovsted, Tåning og Hylke menighedsråd blev der valgt en stribe kandidater, som nu fortsætter sammen med listebetegnelsen 'Folkekirke for alle'.

"Vi mener, at ordentlighed og åbenhed med mange interessante aktiviteter for alle aldre er det bærende i et velfungerende menighedsråd," siger Svend Møller Sørensen fra Tåning, i en pressemeddelelse.

Han er en af de ni, der nu sammen stiller op til afstemningsvalget 17. november.

"Jeg har før siddet i menighedsrådet og ser frem til at være med igen. Det er en ære at være med i det fællesskab," mener Margrethe Næsted fra Riis.

Listen 'Folkekirke for alle' har dermed både erfarne og nye kræfter med, som er parate til at lægge et arbejde i at skabe fællesskab og nærhed i de tre sogne.

"Vi vil selv lave arrangementer og gerne flere i et tæt samarbejde med de øvrige, lokale foreninger," supplerer Søren Clausen fra Hylke.

Åbenhed og inddragelse

For de ni på listen 'Folkekirke for alle' er det endvidere helt centralt, at det nye menighedsråd har langt større åbenhed og inddragelse af hele menigheden, end det afgående har haft, erklærer kandidaterne i pressemeddelelsen.

"Kirkerne og kirkelivet er vores alles, og vi ønsker at inkludere flest muligt i alle betydende forhold," påpeger Jørgen Steiner fra Ejer.

For mange står det stadig stærkt i erindring, at det afgående menighedsråd var langt fremme i en nyindretning med moderne kunst i Ovsted kirke, før det kom til lokalt kendskab.

"Den måde at arbejde på står i kontrast til det, vi vil. Vi ønsker åbenhed og inddragelse i alle væsentlige forhold af betydning for menigheden," fastslår Niels Damsgaard Hansen fra Ejer.

Dermed er det også klart, at der ikke kan blive tale om at genoplive det kontroversielle kunstprojekt eller noget lignende med stemmer fra 'Folkekirke for alle'.

"Men vi vil gerne fortsætte de gode projekter, som er søsat allerede," uddyber Jens Lund fra Hylke.

Fornuftig brug af penge

I sommerens debat om det siddende menighedsråds arbejde har økonomi og overholdelse af reglerne om udbud også været nævnt flere gange.

"Efter skriftlig henvendelse til provstiudvalget for Skanderborg Provsti og skriftligt svar fra dem ved vi nu, at reglerne for udbud af opgaver ikke altid er overholdt," konstaterer Svend Møller Sørensen i pressemeddelelsen.

Han påpeger videre, at der er brugt store summer på honorarer til arkitekter og kunstprojektet i de forløbne år uden konkrete resultater.

"Desværre kender vi endnu ikke årsregnskabet for 2019. Så vi har ikke et samlet overblik over udgifterne til arkitekter med flere."

"Men alene i forbindelse med eventuel renovering af præstegården og kunstprojektet i Ovsted Kirke er det 600.000 kroner før 2019," forklarer han.

"Vi har pligt til at bruge de fælles midler fornuftigt," påpeger Jørn Mortensen.

Kreative aktiviteter

Mange familier vil gerne lave noget sammen i deres fritid, hvor flere generationer er med.

”Der er mange muligheder for at bruge naturen udenfor og kombinere det med aktiviteter indenfor i vinterhalvåret,” siger Liselotte K. Thuesen fra Ejer.

Det kan for eksempel være at gå en tur på Præstegårdsstien og samle grene og mos med videre sammen til at lave dekorationer, små kunstværker og meget mere.

"Kun fantasien sætter begrænsninger," fastslår hun.

gs

Fakta

De ni kandidater hos 'Folkekirke for alle'

  • Margrethe Næsted, Riis
  • Jørgen Steiner, Ejer
  • Niels Damsgaard Hansen, Ejer
  • Jørn Mortensen, Ejer
  • Liselotte K. Thuesen, Ejer
  • Svend Møller Sørensen, Tåning
  • Uffe Clausen, Tåning
  • Jens Lund, Hylke
  • Søren Clausen, Hylke

Publiceret 08 November 2020 09:00