Tage Nielsen /tv) og Frands Fischer overrakte Året leder-prisen til Susanne Ørtenblad. Foto: Ole Nissen

Tage Nielsen /tv) og Frands Fischer overrakte Året leder-prisen til Susanne Ørtenblad. Foto: Ole Nissen

Årets Leder og Sporen 2020:

Skanderborgs frontløbere blev hædret

Skanderborg Kommune har for 12. gang uddelt priserne 'Årets Leder' og 'Sporen'. Det skete ved et lille corona-sikkert arrangement i går på Fælleden.

En bedømmelseskomite har vurderet indstillingerne og peget på de to vindere. Komiteen består af repræsentanter fra Skanderborg Idrætsråd, Landsbysamvirket, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd og Folkeoplysningsudvalget.

Årets Leder: Susanne Ørtenblad, Hørning Håndbold

Susanne har et helt særligt ”drive” og et kæmpe hjerte for håndbolden. Susanne har været frivillig og drivkraft i Hørning Håndbold i en menneskealder, hvor hun har brugt et utal af frivillige timer hver uge på håndbolden.

Susane er et forbillede for mange af de unge frivillige både som idrætsleder og træner. Susanne er med i klubbens bestyrelse og bl.a. det udvalg, som står for rekruttering af trænere og ungtrænere.

Hørning Håndbold er heldige at have en som Susanne. Susanne gør en kæmpe forskel i klubben, hvor hun med sit store hjerte for håndbolden er med til at inspirere og fastholde både spillere og frivillige. Susanne er med til at skabe de gode rammer og det fantastiske sammenhold, der er kendetegnende for Hørning Håndbold.

Udover at være foreningsleder, så finder Susanne også tid til trænergerningen både på tumle-bold og U11 drenge. Susanne er i gang med at uddanne sig som motorikvejleder og har i den forbindelse startet weekend-familiedage for de 0-5-årige sammen med tumle- teamet.

Her kan småbørnsforældre uden at være en del af en forening møde op og ”snuse” til foreningslivet eller blot komme for hygge sig og få motorikvejledning til deres børn.

Hørning Hallen forvandles på disse dage til en stor motorik- og sansebane – et sandt paradis for familiesamvær og mulighed for at få gode råd og vejledning med hjem om motorisk udvikling fra de frivillige.

John Gaden flankeret af Tage Nielsen og Frands Fischer. Foto: Ole Nissen

John Gaden flankeret af Tage Nielsen og Frands Fischer. Foto: Ole Nissen

Skanderborgprisen 'Sporen': John Gaden, FOF Skanderborg

John Gaden har i mange år været et af fyrtårnene inden for det folkeoplysende område, bl.a. som mangeårig skoleleder for FOF i Skanderborg, som formand for Aftenskolesamvirket og medlem af Folkeoplysningsudvalget.

John har også gennem sin indsats for forenings- og kulturlivet, bl.a. som medlem af Idrætssamvirket i den tidligere Skanderborg Kommune, som formand for Skanderborg Lawn Tennis Klub og som formand for Skanderborg Håndværkerforening sat sit præg på og været en inspiration for mange i det frivillige arbejde i Skanderborg.

John Gaden har også påtaget sig et aktivt medborgerskab gennem sin byrådsindsats i perioden 1974–1990, hvor han repræsenterede Det konservative Folkeparti.

John har et skarpt øje på foreningslivets behov, og selv om han er en udpræget sportsmand, så satser han mere på samarbejde end konkurrence i de sammenhænge, han deltager i, og han er altid velforberedt til møderne.

John Gaden har stor interesse for idrætslivet i Skanderborg, og har sin fast plads ved mange idrætsaktiviteter i Skanderborg. John Gaden har stor interesse for idrætslivet i Skanderborg, og har sin fast plads ved mange idrætsaktiviteter i Skanderborg; at han af og til vælger at følge AGF frem for topfodbolden i Skanderborg, skal han ikke bebrejdes for.

For at tegne det fulde billede af John skal det også nævnes, at John spiller en central rolle i oplysningsforbundenes samarbejde, som bl.a. udfoldes i det forum, der hedder Debatforum, og som bidrager til debatskabende aktiviteter i Skanderborg kommune.

John Gadens store og mangeårige engagement har løftet fritids- og kulturlivet i Skanderborg kommune.

cns

Publiceret 04 November 2020 15:32