Tandlægebygningen er fra 1962 og skal nu nænsomt rives ned, så murstenene kan genbruges. Pressefoto

Tandlægebygningen er fra 1962 og skal nu nænsomt rives ned, så murstenene kan genbruges. Pressefoto

Mursten genbruges fra tandlægeklinik i Virring

Målet er at genbruge 3.800 mursten

Virring Når den nedslidte tandlægebygning på Virring Skole skal rives ned, bliver murstene renset og opbevaret, indtil de kan bruges i et kommende kommunalt byggeri.

Skanderborg Kommune kører pilotprojekt, som kan være et skridt på vejen mod en bank af genbrugsmaterialer på tværs af østjyske kommuner.

Bygningen, som tidligere husede skoletandlægen i Virring, er nedslidt og skal rives ned. I stedet for at smide det hele ud, skal Skanderborg Kommune sortere, opbevare og genbruge murstenene på et senere tidspunkt. Det har byrådet netop besluttet.

Renset for mørtel og skidt

Tandlægebygningen er bygget i 1962. Ydermuren er bygget af gule mursten af kalkmørtel, og det er målet at genbruge 3.800 mursten fra muren. Efter en nænsom nedrivning bliver stenene renset for mørtel og skidt. Herefter bliver de opbevaret hos Entreprenørafdelingen i Skanderborg, indtil et egnet kommunalt byggeprojekt dukker op.

"Det er et pilotprojekt, som vi glæder os til at følge. Det ville være hurtigere og nemmere at rive bygningen ned på traditionel vis, men det er en mere bæredygtig løsning at genbruge murstenene, fordi det kræver meget CO2 at fremstille nye sten," siger Claus Leick, formand for Miljø- og Planudvalget, i en pressemeddelelse.

gs

Publiceret 03 November 2020 08:00