Debat:

I Alternativet vil vi have en grøn og demokratisk kommuneplan

Mira Issa Bloch, byrådsmedlem for Alternativet

Debat I Alternativet er det enormt vigtigt for os, at vi udvikler vores byer og landområder bæredygtigt for at skabe rammer for det gode grønne og meningsfulde liv for borgerne.

Derfor sagde vi nej til kommuneplan kommissoriet. Fordi kommissoriet ikke er grønt nok. I Alternativet mener vi det grønne skal gennemsyre alt vores politiske arbejde mest muligt og alle steder, hvor det overhovedet giver mening. Det gjorde det ikke i høj nok grad her.

Hvis Alternativet skulle bestemme, skulle overskriften i kommissoriet have være balanceret grøn og bæredygtig vækst og ikke kun balanceret vækst. Men manglen på det grønne perspektiv, fremgår tydeligt af kommissoriet, hvor ingen af de 3 overordnede temaer har noget grønt i sig. Alternativet vil indføre et fjerde tema for kommuneplanen, med fokus kun på bæredygtighed, biodiversitet og klima.

Processen omkring udarbejdelsen af kommissoriet har desuden været problematisk og for domineret af administrationens oplæg. Det er administrationen som er kommet med et udkast, som byrådet kunne kommentere på. De kommentarer byrådet kom med, kan jeg ikke i tilstrækkelig grad se indarbejdet kommissoriet efterfølgende. Ikke mindst det, der blev sagt i forhold til grønt indhold.

Alternativet vil derfor opfordre til at vi i fremtiden starter hos politikerne, så de folkevalgte får størst mulig indflydelse på kommunens visioner.

Udover at lytte til politikerne, skal vi også blive bedre til at lytte til borgerne. Vi mener, at kommissoriet i for høj grad ligger op til en fastlåst dialog, hvor borgerne skal forholde sig til 6 snævre emner, som er besluttet på forhånd af politikere og administration.

Når vi politikere skal snakke med borgerne - her om en kommuneplan - så skal vi ikke firkantet bestemme, hvad der skal snakkes om. Vi skal tage borgerne seriøst og lade dem komme til orde på deres præmisser. Der skal altid være mulighed for helt nye tanker.

På den måde kan vi i fremtiden få en grønnere og mere demokratisk kommuneplan.

Publiceret 02 November 2020 16:45