Alternativet i Skanderborg vil have undersøgt, om ansatte i Skanderborg Kommune udsættes for sexisme. Arkivfoto: Per Bille

Alternativet i Skanderborg vil have undersøgt, om ansatte i Skanderborg Kommune udsættes for sexisme. Arkivfoto: Per Bille

Alternativet vil have arbejdspladsen Skanderborg Kommune tjekket for sexisme

Byrådet drøfter problemstillingen på et kommende temamøde

Af
Claus Sonne

På sidste uges møde skulle Byrådet taget stilling til, om der skal iværksættes en undersøgelse af omfanget af sexisme blandt kommunens ansatte og folkevalgte samt om oprettelse af en særlig enhed, der skal kunne håndtere sexismesager. Det skete efter en anmodning fra byrådsmedlem Mira Issa Bloch fra Alternativet, der af et enigt Byråd fik opbakning.

Det betyder, at byrødderne vil tage emnet op på et snarligt temamøde.

"Forslaget kommer i kølvandet på den landsdækkende debat om sexisme – en debat som også er rejst i Folketinget. Skanderborg Kommune er Skanderborgs største arbejdsplads, og som demokratisk organisation påhviler der, efter forslagsstillers mening, os som kommunalbestyrelse et særligt ansvar for at sikre, at de mennesker, som er ansat i offentlighedens tjeneste, har de bedst mulige arbejdsbetingelser og -forhold. Derfor ønsker Alternativet grundlæggende at øge og sikre trivslen og arbejdsmiljøet blandt Skanderborg Kommunes ansatte," skriver Mira Issa Bloch og fortsætter:

"Aktuelt foregår der i samfundet et tydeligvis tiltrængt opgør med en sexistisk kultur, som desværre har rodfæste i mange sektorer, brancher og på mange arbejdspladser. De seneste ugers samfundsdebat har vist os, at opfattelsen af, at “Det foregår ikke hos os” ikke altid holder vand, men i stedet ofte har rod i ønsketænkning eller uvidenhed."

Publiceret 02 November 2020 11:30