"Det handler i høj grad om værdighed," siger Inge Benfeldt om tilgængelighedsprojektet i Hylke Kirke. Foto: Grethe Bo

FOTOS: Gør døren høj, gør porten vid:

Værdig adgang til Hylke Kirke

Kirken skal være fuldt tilgængelig for alle. Det er udganspunktet for et tilgængelighedsprojekt i Hylke Kirke, som menighedsrådet i Ovsted, Tåning og Hylke har sogne sat i søen

tilgængelighed I det nuværende menighedsråd, hvoraf seks personer genopstiller på Kirkernes Fællesliste til valg den 17. november, har man et ambitiøst mål: Hylke Kirke, der er opført i ca. år 1200, skal være uden fysiske barrierer. Helt fra parkeringspladsen og frem til alteret skal der være fuld tilgængelighed for alle

I dag består parkeringspladsen af en lille jordplads. Stien op til kirken er belagt med ujævne chaussesten. Ved indgangen er der to høje granittrin. Inde i våbenhuset er der også et stort trappetrin og i skibet endnu et trin op til alteret.

Hylke Kirke skal selvfølgelig også byde velkommen til handicappede, og folk der er midlertidigt gangbesværede efter ulykke eller sygdom. Det handler i høj grad om værdighed

Inge Benfeldt

Det betyder, at gangbesværede, rollatorbrugere, kørestolsbrugere og forældre med barnevogne og klapvogne ikke har uhindret adgang til Hylke Kirke. Kun ved hjælp af løse ramper, skub og løft kan personer med nedsat funktionsevne komme ind.

"Jeg synes ikke, det er værdigt. Vi skal være en rummelig kirke, der inkluderer alle. Ikke bare trofaste kirkegængere, der selv kan træde ind. Hylke Kirke skal selvfølgelig også byde velkommen til handicappede, og folk der er midlertidigt gangbesværede efter ulykke eller sygdom. Det handler i høj grad om værdighed," siger Inge Benfeldt, der har været med i menighedsrådet i hele 43 år.

Med støtte fra Vanførefonden og Bevica Fonden er det lykkedes at lave en helhedsplan sammen med landsskabsarkitekt Torben Schønherr, Skaarup Landskab og arkitekt Anne Mette Exner.

Forud er gået en lang procedure med forhandlinger med Skanderborg Provsti og Aarhus Stift. Projektet er også bedømt af Den Kongelige Bygningsinspektør og Nationalmuseet.

"Jeg kan bifalde, at Hylke Kirke har valgt at tage emnet tilgængelighed op i bredt perspektiv. Hylke Kirke et lysende eksempel på en landsdækkende udfordring i mange middelalderkirker. Det er mit håb, at Hylke-projektet 'Gør døren høj, gør porten vid' kommer til at inspirere mange menighedsråd i andre middelalderkirker," udtaler Biskop Henrik Wigh-Poulsen. om projektet.

Planen er, at også Ovsted og Tåning Kirke skal have en tilgængelighedsrevision med tiden. Menighedsrådet har faktisk en ambition om, at Hylke-projektet skal danne præcedens og inspirere mange andre menighedsråd for især landets 1.740 middelalderkirker med fysiske barrierer opført i årene 1100-1536.

Til første etape af tilgængelighedsprojektet i Hylke har Skanderborg Provsti afsat knap en million kroner. Efter en udbudsperiode forventer menighedsrådet at starte projektet i begyndelsen af 2021.

bo

Publiceret 01 November 2020 11:30