Opførelsen af en hardballbane i Skivholme er skudt til hjørne af Planklagenævnet. Modelfoto: Jesper Stormly Hansen, Ritzau/Scanpic

På Amager i en faldefærdig fabriksbygning leger en gruppe unge Hardball. Der skydes med små plastikhagl i spillet. Ritzau Scanpix

Kommunal tilladelse til hardballbane underkendt af Planklagenævnet

Banen skal (gen)behandles, som var den en rigtig skydebane

Af
Claus Sonne

Et ja fra Skanderborg Kommune til opførelsen af en hardballbane på Skyttehusvej i Skivholme er blevet vekslet til et nej fra Planklagenævnet. Det sker, efter at nævnet har behandlet en klage fra flere naboer til den planlagte bane. Sagen skal derfor have en ny tur i møllen.

Årsagen til Planklagenævnets underkendelse af Skanderborg Kommune er, at kommunen i ansøgningen ikke har behandlet hardballbanen som en skydebane.

"I vejledningen om skydebaner forstås en skydebane som et landareal, der regelmæssigt benyttes til skydning med håndvåben med skarp ammunition. Nævnet finder, at det ikke er afgørende, om der på hardballbanen anvendes våben med skarp eller løs ammunition, da der uanset dette er tale om støj, som kan karakteres som skudstøj," skriver Planklagenævnet og tilføjer:

"I den konkrete sag bør støjen fra hardballbanen derfor efter nævnets opfattelse sammenlignes med skydebanestøj, ikke virksomhedsstøj."

Skanderborg Kommune har i den konkrete sag taget udgangspunkt i vejledningen om ekstern støj fra virksomheder, og ikke i vejledningen om skydebaner.

Planklagenævnet vurderer derfor, at der ikke er det nødvendige grundlag for at vurdere, om de relevante vejledende støjgrænser overskrides ved naboer, og om det tilladte som følge heraf medfører urimelige nabogener.

Her skal det med, at hardball ikke er det samme som paintball. I hardball bruges der geværer, der ligner den ægte varer, og der skydes med hard ammunition af plastik og ikke med kugler fyldt med maling, som det kendes fra paintball.

Kommunen anfører, at der i tilladelsen er stillet vilkår om banens åbningstid, maksimalt antal besøgende, og at det er vurderet, at den ansøgte aktivitet kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj i det åbne land, samt at det er vurderet, at banen ikke vil være til væsentlig gene for de omkringboende.

Publiceret 30 October 2020 19:00