Sommerbækken blev for efterhånden en del år siden rettet ud. Foto: Skanderborg Kommune

Sommerbækken blev for efterhånden en del år siden rettet ud. Foto: Skanderborg Kommune

800 meter å skal krølles sammen igen

Sommerbækken skal gøres lækker for blandt andet ørreder

Af
Claus Sonne

For efterhånden en del år siden blev Sommerbækken, der løber gennem Hørning og Blegind, og munden ud i Århus Å, rettet ud over en strækning på lige godt 800 m. Nu går Skanderborg Kommune i gang med at 'genslynge' åen, så den kan blive hjemsted for bl.a. ørreder.

Vandløbet har i statens Vandområdeplan 2015-2021 en målsætning om 'God økologisk tilstand, og ved de seneste befiskninger i 2008 og 2011 blev der ikke fanget nogen fisk. Målsætningen i vandområdeplanen er, at der skal være et vist antal ørred i vandløbet.

Desuden er målet også, at der bliver bedre vilkår for andre fiskearter, vandløbsinsekter og andre smådyr. For at der kan leve ørred og andre fiskearter i bækken er det en forudsætning, at der også er gode vilkår for smådyr, der danner fødegrundlag for fiskene.

Det forventes at der udlægges 7-9 nye gydebanker, og at der skal anvendes ca. 17-20 m3 gydegrus på en i alt 815 meter lang strækning.

Samlet set graves der ca. 280 meter nyt vandløb. Det medfører at vandløbet bliver ca. 45 meter længere end det er i dag. Der afgraves beregningsmæssigt 400-500 m3 jord, som placeres i det nuværende forløb, samt på de dyrkede marker vest for vandløbet, der er ejet af Skanderborg Kommune.

Restaureringen kan påklages af klageberettigede inden for 4 uger til Miljø – og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 6. november 2020.

Publiceret 30 October 2020 14:15