Kandidater på Kirkernes Fællesliste. Fra Ovsted Sogn er det Inge Dose, Maria Laforce Lauridsen, Michael Byskov, Ingrid Thrane, Rasmus Byskov og Hanne Kjærgaard. Fra Tåning Sogn er det Lars Andersen, Anne Møller Jørgensen, Morten Nielsen, og fra Hylke Sogn er det Aase Forbech, Lisbeth Jensen, Jette Christensen, Inge Benfeldt, Birgit Høst Secher. Foto: Karin Majland

Kandidater på Kirkernes Fællesliste. Fra Ovsted Sogn er det Inge Dose, Maria Laforce Lauridsen, Michael Byskov, Ingrid Thrane, Rasmus Byskov og Hanne Kjærgaard. Fra Tåning Sogn er det Lars Andersen, Anne Møller Jørgensen, Morten Nielsen, og fra Hylke Sogn er det Aase Forbech, Lisbeth Jensen, Jette Christensen, Inge Benfeldt, Birgit Høst Secher. Foto: Karin Majland

Kirkernes Fællesliste klar til kampvalg

17. november er der kampvalg om pladserne til menighedsrådet i Ovsted, Tåning og Hylke sogne. Valget står mellem to lister, Kirkernes Fællesliste og en protestliste

Når sognebørnene i Ovsted, Tåning og Hylke 17. november stemmer til menighedsrådet, står valget mellem den nyoprettede Kirkernes Fællesliste, og en liste, der endnu ikke har fået et navn, men blev rejst i protest mod et kunstpojekt i samarbejde med kunstneren Ingvar Cronhammer - et projekt, der nu er opgivet.

Fjorten kandidater har meldt sig til Kirkernes Fællesliste. Seks af kandidaterne er gengangere fra det siddende menighedsråd. Listen vil arbejde for, at alle kirkelige handlinger i de tre kirker fortsætter i en positiv ånd samtidig med en fortsat udvikling af populære aktiviteter.

Kontinuitet og fornyelse

"Kirkernes Fællesliste står først og fremmest for kontinuitet og fornyelse. Derfor er vi rigtig glade for, at otte personer med friske kræfter stiller op på listen. Fælleslisten fokuserer på at fortsætte et godt samarbejde med de øvrige foreninger i lokalområdet," siger Birgit Secher fra Hylke Sogn, der er fungerende menighedsrådsformand.

" Det vigtigste for samarbejdet i menighedsråd de næste fire år er en positiv og konstruktiv tilgang til arbejdet, og det vil Fælleslisten arbejde for. Den diskussion, der har været om et kunstprojekt, der nu er opgivet, skal vi lægge bag os," understreger hun.

Hun genopstiller selv efter otte år i menighedsrådet.

"Vi vil være et fælles menighedsråd for Ovsted, Tåning og Hylke Kirker, og vi vil arbejde for kirken som traditions- og kulturbærer. Vi skal kunne formidle kirkens budskab på en nærværende og nutidig måde, så det når alle aldre. Det vil vi gerne gøre i et tæt samarbejde med sognets skoler, institutioner og foreninger," forklarer hun.

Mange grunde til at støtte

Kirkernes Fællesliste fremhæver tre eksempler på menighedsrådets fornyende aktiviteter i de forgangne fire år, som listen vil arbejde videre med i de kommende år.

I Hylke Kirke byder menighedsrådet på en kop kaffe inden gudstjenester, og det kirkegængere glad imod. Mange kommer lidt tidligere og drikker en tår kaffe, hilser på naboen, og får en sludder om et eller andet.

Dåbsgæster, der måske kommer kørende langvejsfra, har været ovenud taknemlige for den lille kaffetår på vej ind i kirken, der på denne måde får betydning som mødested.

"Samtidig er der stor interesse for at udstille malerier i våbenhuset, som indgår i den nye kunstguide 'Kirkekunst i Søhøjlandet'. Der er faktisk venteliste, så vi har udstillere det næste års tid. Begge tiltag handler om at skabe så mange grunde som muligt til at gå i kirke om søndagen - altså ud over selve gudstjenesten med prædiken, bønner og salmesang," fortæller Birgit Secher.

I sognehuset Stalden har menighedsrådsmedlem Maria Laforce Lauridsen taget initiativ til en åben legestue, hvor barslende og hjemmegående mødre/fædre mødes hver onsdag til hyggelige timer med deres små børn.

Legestue i Stalden

Her mødes man på tværs af sognegrænse og alle er velkommen uden at forpligte sig. Man kommer, når det passer for baby og forælder og fremmødet er i gennemsnit otte mødre/fædre med babyer. per gang. Over 100 voksne og babyer har indtil nu deltaget i legestuen.

Kirkernes Fællesliste står først og fremmest for kontinuitet og fornyelse. Derfor er vi rigtig glade for, at otte personer med friske kræfter stiller op på listen

"For menighedsrådet har det handlet om at stille en ramme til rådighed, som forældrene stort set selv udfylder. Man har fået nogle gode erfaringer. I den kommende tid er det planen, at tilbuddet skal udvikles sammen med deltagerne, præster i nabosogne og menighedsrådet," forklarer Birgit Secher.

Populær præstegårdssti

Sneptrup Præstegårdssti er også værd at fremhæve. Menighedsrådet har været aktør og lagt jord til et partnerskab af frivillige, foreninger og myndigheder, som sammen har skabt et af landets mest populære naturstier, der indgår i Spor i landskabet.

Støttet af en samling puljer og fonde er der anlagt stier, opstillet træfigurer kombineret med formidling fra Det Gamle Testamente, opført to madpakkehuse, et stort shelter, bålplads, bord-bænke-sæt og bygget bro gennem dele af Bredmose, så alle kan færdes tørskoet mellem Tebstrup og Sneptrup i en rundtur omkring Landsbyordningen Ejer Bavnehøj.

"Stien er utrolig populær og her færdes en blanding af hundeluftere, dagplejemøde, institutioner, skolebørn, motionister og en bred skare af naturelskere," siger Birgit Secher.

Alle medlemmer af Folkekirken i Ovsted, Tåning og Hylke sogne får automatisk tilsendt et valgkort til valget den 17. november. Menighedsrådet består af elleve personer: Ovsted 5, Tåning 2 og Kirkernes Fællesliste Ovsted, Tåning og Hylke Sogne

Publiceret 22 October 2020 11:30