Skolerne i Bjedstrup og Hylke skal ikke lukkes, mener nu både SF og Enhedslisten, der begge har skiftet holdning til skolelukningerne. Arkivfoto

Skolerne i Bjedstrup og Hylke skal ikke lukkes, mener SF, der har skiftet holdning til skolelukningerne. Arkivfoto

Springer fra forlig:

Vi vil ikke lukke skoler

Hverken SF eller Enhedslisten støtter op om et strukturforslag, der lukker skoler i Hylke og Bjedstrup

Af
Claus Sonne og Grethe Bo Madsen

Både SF og Enhedslisten var en del af den gruppe, der i byrådet pegede på at sende lukningen af skolerne i Bjedstrup og Hylke i høring. Alligevel er begge partier nu ude med en klar melding om, at de ikke støtter op om skolelukninger.

"Vi foreslår, at vi går en anden vej og finder en løsning, hvor landsbyskolerne kan overleve, samtidig med at de større skoler får flere penge til bedre kvalitet," lyder det fra SF, der mener at det bør være muligt ved næste års budgetforhandlinger at finde penge til at give skoleområdet et tiltrængt økonomisk løft.

SF konstaterer desuden, at nogle af de indkomne høringssvar i forhold til den nye skolestruktur peger på, at de kommende års indskrivning på nogle af landsbyskolerne er højere end forventet, hvilket tyder på, at der kommer flere elever i klasserne.

"Vi mener, at det bør være et af argumenterne for at stille planerne om skolelukning i bero. Vi lytter gerne til flere gode høringssvar, men for SF er det allerede nu klart, at vi vil arbejde for en løsning, hvor landsbyskolerne kan overleve," siger Søs Elmstrøm og Claus Leick.

Også Enhedslistens byrådsmedlem, Peter Kjær, melder nu klart ud og understreger, at partiet ikke støtter op om en ny skolestruktur, der omfatter skolelukninger. Han understreger dog, at det kan være risikabelt allerede nu at lægge sig fast på en bestemt beslutning.

"Det er vigtigt, der er bred opbakning bag den nye skolestruktur. Derfor er det også vigtigt, at vi kører høringsperioden til ende og får samlet op på alle høringssvar. Alt andet ville være udemokratisk, og der kan komme nye muligheder og ideer i høringssvarene. Lægger vi os allerede nu fast på en bestemt model for den kommende skolestruktur, så mister vi indflydelse, når den skal forhandles på plads," konstaterer han.

Enhedslisten lægger samtidig vægt på, at de økonomiske udsigter nu er bedre end for et år siden.

"Det giver mulighed for at få flertal for en skolestruktur, hvor der er plads til både små og store skoler," siger Peter Kjær.

Publiceret 16 October 2020 12:45