Formand for Undervisnings- og Børneudvalget, Trine Frengler (S) og udvalgsmedlem Jens Szabo (V) svarer på spørgsmål fra UgeBladets læsere. Foto: Grethe Bo

Formand for Undervisnings- og Børneudvalget, Trine Frengler (S) og udvalgsmedlem Jens Szabo (V) svarer på spørgsmål fra UgeBladets læsere. Foto: Grethe Bo

Svar på dine spørgsmål:

Ændring af skoledistrikt er en varm kartoffel

Trine Frengler (S) og Jens Szabo (V) svarer på læsernes spørgsmål om ændringer af skoledistrikter

Af
Grethe Bo Madsen

struktur Byrådspolitikerne Trine Frengler (S), formand for Undervisnings- og børneudvalget og udvalgsmedlem Jens Szabo (V), svarer i denne uge på læserspørgsmål om ændringer i skoledistrikter i forbindelse med det forslag til en ny struktur for skoler og dagtilbud, der netop nu er i høring.

Skal vi løse den opgave, vi er blevet stillet af byrådet og finde det økonomiske potentiale, der blev stillet som mål, så er der ikke andre muligheder, end at lukke Hylke og Bjedstrup Skole, men det sker ikke ud fra et ønske om at centralisere

Trine Frengler

Pernille Thordal Larsen gør opmærksom på, at mange nytilflyttere netop har valgt et bestemt område og skole til og spørger, hvorfor politikerne ikke respektere det. Troels B. Andersen, Jakob Sørensen, og Julie Maj Jakobsen spørger ind til, hvordan man forestiller sig Anebjerg og Hylke fordelt på flere skoledistrikter, mens Rebecca Christensen og Stinne Adamsen spørger politikerne, hvad de tror, det gør ved et lokalsamfund, at børnene bliver fordelt på flere skoler.

Tæt dialog med borgerne

"Helt overordnet er det vigtigt at understrege, at der altså ikke er sat nogen streger endnu. I spørgsmålet omkring fordelingen mellem distrikterne for Virring Skole, Niels Ebbesen Skolen og Stilling Skole, så skal det ske i tæt dialog med lokalsamfundene og skolerne om, hvad der skal til, for at det kan fungere for dem. Vi skal se på, hvordan vi kan gøre det klogest muligt. Vi har ingen intention har om at genere flest muligt," understreger Trine Frengler.

"Kan det lade sig gøre i Anebjerg at lave lokalplaner for det områder, der endnu ikke er bebygget og gøre Niels Ebbesen Skolen til skoledistriktet for dem, så vil vi se på det. Jeg kan ikke forestille mig, at vi skiller et distrikt midt på en vej. Vi vil gøre det på en lempelig og ordentlig måde," konstaterer hun og fortsætter:

"I forhold til Hylke, så kan jeg godt forstå deres bekymring. Deler vi nu deres landsby i to? Hvis det bliver sådan, så må vi kigge på, hvordan det kan gøres på en fornuftig måde. Kan man for eksempel have dobbelt skoledistrikt, så det er familierne der vælger."

Illustration: Klaus Møller

Illustration: Klaus Møller

Kan ikke give garantier

"Generelt er det sådan, at vi ikke kan love nogen borgere en bestemt skole, men vi ved det betyder meget for den enkelte, og det vil vi naturligvis være meget opmærksomme på. I forhold til Anebjerg, så er det vigtigt for folk at vide, inden de køber grunde, hvilket skoledistrikt det hører ind under, det forstår vi godt. Vi kan også godt forsøge at gøre det sådan, at de grunde, der endnu ikke er solgt, hører ind under Niels Ebbesen Skolens distrikt, men vi skal også bare være meget forsigtige med i lokalplaner at love for meget," siger Jens Szabo og forklarer, at man i sin tid gjorde det i Kildebjerg Ry i vestfasen, at folk allerede da de købte grunden vidste, at det hørte til Knudsøskolen.

Hver eneste gang, en skole eller forældre har bedt om dialog, er vi rykket ud. Har det ikke været muligt fysisk, så over nettet. Vi har ikke sagt nej til nogen, men ja hele vejen igennem. Vi har hørt på holdninger og svaret på masser af spørgsmål og brugt utrolig meget tid på det. Jeg har svært ved at forestille mig, en mere åben proces

Jens Szabo

"Vi kan se på, om de, der allerede har bygget i Anebjerg, kan komme på Stilling Skole. Jeg tror det, men selvom det er vigtigt for borgerne, så kan vi ikke give garantier. I forhold til Hylke, så må vi se på, hvis det bliver aktuelt, hvordan det skal gøres. Jeg forestiller mig, det bliver i tæt dialog med borgerne. Vi laver ikke om på distrikterne år for år," understreger han.

Inddragende og åben proces

Pernille Svit stiller spørgsmåls tegn ved, om processen virkelig skulle være den mest inddragende proces nogensinde i Skanderborg Kommune, og her er de to byrødder fuldstændig enige.

"Vi har bedt om at få undersøgt, belyst og beregnet enorme mængder af data. Vi har diskuteret en lang række markører. Vi har lagt alt åbent frem for at vise, hvordan det er foregået. I hele forløbet har man kunnet indsende kommentarer, hvilket langt over 150 grupper og enkeltpersoner har benyttet sig af. Vi har deltaget i alle de møder, vi kunne, fysisk eller streamet. Vi er stillet op til alt det, vi er blevet inviteret til. Vi er mødet op ved demonstrationer, vi har taget imod underskrifter, vi har deltaget i utallige interviews på flere forskellige platforme, og nu har vi gang i høringsfasen, og har allerede nu fået over 60 høringssvar. Jeg kan ikke se, hvordan vi kunne lave en proces, der er mere åben end det," lyder det fra Trine Frengler, mens Jens Szabo uddyber:

"Som jeg læser det, er folk utilfredse med, at borgerforslaget blev afvist, og det kan jeg godt forstå. Vi foreslog, at det blev behandlet før spørgsmålet om den nye struktur, men det afviste borgmesteren," forklarer han.

"I forhold til hele processen, så har den været enorm åben. Vi har en hel side på kommunens hjemmeside, der i detaljer beskriver alt i hele processen omkring en ny struktur. Vi har stillet op utallige gange til forskellige møder. Hver eneste gang, en skole eller forældre har bedt om dialog, er vi rykket ud. Har det ikke været muligt fysisk, så over nettet. Vi har ikke sagt nej til nogen, men ja hele vejen igennem. Vi har hørt på holdninger og svaret på masser af spørgsmål og brugt utrolig meget tid på det. Jeg har svært ved at forestille mig, en mere åben proces," konstaterer han

Nej til øget centralisering

Anette Hansen, Birgit Pohle og Ditte Heidemann Nielsen stiller spørgsmål til den centralisering, de mener bliver en konsekvens af den foreslåede struktur.

"Hverken jeg eller mine socialdemokratiske byrådsgruppe har ønske om øget centralisering, og det er heller ikke det, vi lægger i det i Undervisnings- og Børneudvalget. Vi har taget ansvar for at løse en udfordring. Skal vi løse den opgave, vi er blevet stillet af byrådet og finde det økonomiske potentiale, der blev stillet som mål, så er der ikke andre muligheder, end at lukke Hylke og Bjedstrup Skole, men det sker ikke ud fra et ønske om at centralisere. Vi kan godt kommer med andre forslag, men så har vi ikke løst den opgave, vi blev stillet eller fremtidssikret løsningen," forklarer Trine Frengler.

Jens Szabo understreger, at han godt kan forstå, hvis Hylke og Bjedstrup føler sig som en hund i et spil kegler.

"Min grundholdning er, at vi skal være meget opmærksomme på centraliseringsbølgen. Det kan virke hult, når vi samtidig med, at vi taler om landsbyudvikling har en proces kørende om en ny struktur, som rammer hårdt i Hylke og Bjedstrup. Det er et paradoks, men vi er nødt til at få de to spor til at køre bedst muligt sideløbende. For selvfølgelig skal vi sikre udvikling i de små samfund, også i Hylke og Bjedstrup," siger han og fortsætter:

Miniudstykninger en mulig løsning

"Borgerne i de to landsbyer må komme med et udspil til, hvordan vi får en robusthed på den lange bane. Det ser fint ud lige nu, men hvad med om seks-syv år? En måde at forsøge at løse det på, er at se på nye udstykninger i landsbyerne i Bjedstrup Skoles distrikt. Også i Alken, hvor der er nogle, der mener, der ikke skal være flere udstykning," pointerer han.

"Der er muligheder for mindre udstykninger i både Svejstrup, Bjedstrup og Alken. Vi er nødt til at have en dialog om det. Vi er tilhængere af udvikling og ikke afvikling."

Vokseværk

  • Over de kommende 10-15 år skal der findes plads til 2000 flere elever i skolerne og 1000 ekstra børn i dagtilbud.
  • Med det nye forslag til struktur, kan der spares godt 80 mio. kr. i byggeudgifter.
  • Samtidig opnås en optimering på ca. 11 mio. kr. på driften.
  • Pengene skal omfordeles og bruges til et kvalitetsløft på skoler og dagtilbud.
  • Forslaget til ny struktur for skoler og dagtilbud er i høring frem til 29. oktober.

Publiceret 15 October 2020 11:30