Hans Alexandersen fra Svejstrup Borgerforening, Bente Andersen og formand Erna Andersen fra Dover Menighedsråd samlet på trappen foran Svejstrup Østergaard. I dag bor Bente og hendes mand, Karl Ole på gården, men for 100 år siden var det Anders Nielsen og Kirstines hjem. Foto: Grethe Bo Madsen

Hans Alexandersen fra Svejstrup Borgerforening, Bente Andersen og formand Erna Andersen fra Dover Menighedsråd samlet på trappen foran Svejstrup Østergaard. I dag bor Bente og hendes mand, Karl Ole på gården, men for 100 år siden var det Anders Nielsen og Kirstines hjem. Foto: Grethe Bo Madsen

Jubel i Svejstrup:

Anders Nielsens mindeanlæg skal blive der, hvor hans enke placerede det

Hensynet til den lokale kulturarv vejede tungere end Vestermølles argumenter

Af
Grethe Bo Madsen

Det lykkedes ikke Vestermølle Møllelaug at få Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget til endnu engang at give grønt lys til en flytning af mindeanlægget for andelspioneren Anders Nielsen til Vestermølle.

Med en stemme for og fem stemmer imod må Vestermølle Møllelaug skrinlægge sine planer. Den ene stemme for en flytning kom fra udvalgets formand, Tage Nielsen (R), mens næstformanden Birte M. Andersen (V), Karen Lindemann (S), Kai Høstrup (S), John Haarup Laursen (DF) og Mira Issa Bloch (Alt.) stemte imod. Søs Elmstrøm (SF) undlod at stemme.

Udvalget havde for anden gang punktet på sin dagsorden i går. Med til mødet var repræsentanter fra Vestermølle Møllelaug, der fortalte om visionerne for en flytning og genopbygning af mindeanlægget på Vestermølle samt Dover menighedsråd og lokale borgere, der forklarede om ønsket om at bevare mindeanlægget lokalt og føre det tilbage til det oprindelige anlæg, sådan som det så ud inden anlægget i 1959 blev skamferet og mindestenen flyttet ned til hovedvejen.

David og Goliat-effekt

Udvalgsformand Tage Nielsen lægger ikke skjul på, at han helst havde set mindeanlægget flytte til Vestermølle, så historien om et af dansk landbrugs største organisationstalenter kunne formidles i en større kontekst der.

"Det er svært at sige, hvad der har været udslagsgivende. Jeg tror, ideen om Vestermølle møder modstand på grund af en meget anmasende proces. Det har flere i udvalget ikke brudt sig om. Der er også en David og Goliat-effekt i det her, tænker jeg. Men der er heller ingen tvivl om, at kulturarvstemaet og historien om, hvor ting er foregået ude i kulturlandskabet, spiller en større og større rolle," mener han, der samtidig langer ud efter forvaltningen for ikke at have klædt politikerne godt nok på i sagen.

"De mange tvivlsspørgsmål har tårnet sig op. Jeg synes både vi og Vestermølle er ualmindeligt dårligt rådgivet i den her sag, og det er beskæmmende."

Anders Nielsens mindesten bliver i Svejstrup. Arkivfoto: Grethe Bo

Anders Nielsens mindesten skal blive, hvor den er. Arkivfoto: Grethe Bo

Man flytter ikke kulturarv

Næstformand Birte M. Andersen har ad flere omgange appeleret til den sunde fornuft i spørgsmålet om mindeanlæggets placering.

"Der ligger et skøde på en sten og en mindelund. Skødet er overdraget til daværende Dover Kommuner, nu Skanderborg Kommune. I udgangspunktet burde vi derfor alle være klar over, at det derfor er et kommunalt anliggende," konstaterer hun.

"Mindestenen og anlægget ligger lige der, hvor Anders Nielsens enke, Kirstine, besluttede, det skal være. Der hvor Anders Nielsen boede, havde sit virke og er begravet. Det er en helt perfekt treenighed og en væsentlig del af vores kulturlandskab, og det er det vigtigste for mig. Man flytter ikke rundt på kulturarven. Man værner om den lokale identitet. Det udslagsgivende, tror jeg, er det store lokale engagement, som netop deler den opfattelse," siger Birte M. Andersen, der ikke klandrer administrationen for andet, end at politikerne kom så sent ind i forløbet.

Jubel på Svejstrup Østergård

På Svejstrup Østergård, Anders Nielsens tidligere hjem, er glæden over at beholde mindeanlægget lokalt stor.

"Det har været en sej omgang, men det er rigtig dejligt at se, at det kan nytte at kæmpe for en sag," konstaterer Hans Alexandersen fra Svejstrup Borgerforening.

Sammen med formand Erna Andersen fra Dover Menighedsråd og Bene Andersen, der i bor på Svejstrup Østergård i dag, vil han nu afvente udfaldet, når sagen behandles i Byrådet sidste i oktober.

Publiceret 14 October 2020 10:00