Et friplejehjem har et større råderum for selv at bestemme, hvordan stort og småt i hverdagen bedst tilrettelægges. Arkivfoto

Et friplejehjem har et større råderum for selv at bestemme, hvordan stort og småt i hverdagen bedst tilrettelægges. Arkivfoto

Skal, skal-ikke?:

Friplejehjem kommer på dagsordenen

Et smalt flertal i Socialudvalget vil have etableret friplejehjem i kommunen

Af
Claus Sonne

friplejehjem Skal Skanderborg Kommune have et eller flere friplejehjem - eller slet ingen. Det skal Byrådet tage stilling til.

På det seneste møde i Socialudvalget havde Alternativets Mira Issa Bloch og Venstres Hanne Majgaard, Jens Erik Sørensen og Anders Rosenstand Laugesen fremsat et foralg om, at Socialudvalget skal indstille til byrådet, at byrådet træffer en principbeslutning om, at Skanderborg Kommune ønsker – og fremover arbejder for at få - et eller flere friplejehjem i kommunen. Ikke overraskende stemte de fire forslagsstillere for forslaget, mens de tre socialdemokrater Malene Ringberg, Frank W. Damgaard og Lars Lindencrone Lavridsen ikke kunne støtte vedtagelsen, da de alene ønsker et temamøde i Byrådet om friplejehjem, og ikke på nuværende tidspunkt en principbeslutning.

Om flertallet i Socialudvalget også kan veksles til et flertal i Byrådet er uvist, da hverken Radikale, SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti eller Konservative, der tilsammen råder over ni pladser i byrådet, ikke er repræsenteret i Socialudvalget.

De fire forslagsstillere fortæller, at forslaget ikke er nogen kritik af kommunens kommunale plejehjem.

"I Skanderborg Kommune har vi gode offentlige plejehjem og dygtige medarbejdere, som kommunen kan være stolte af. Men i takt med, at antallet af ældre vil stige voldsomt over de næste 15 år, så er det oplagt at foreslå, at vi følger mange andre kommuner og arbejder for nye friplejehjemspladser," lyder det.

Et friplejehjem har et større råderum for selv at bestemme, hvordan stort og småt i hverdagen bedst tilrettelægges.

Publiceret 13 October 2020 10:00