"Der vil blive gravet og lavet anlægsarbejde rundt om i kommunen med midlertidige gener som omkørsler og lignende, men det er nødvendigt med de rigtige investeringer, så Skanderborg Kommune også i fremtiden er attraktiv at bygge, bo og arbejde i," siger bestyrelsesformand for Skanderborg Forsyning, Martin Frausing Poulsen. Pressefoto

Skanderborg forsyning får markant øget budget

Store befolkningstilvækst i kommunen og øgede regnmængder fra klimaforandringer kræver gode og hurtige løsninger

Skanderborg Skanderborg Forsyning har taget et strategisk gearskifte, der betyder øget fokus på sikker drift af kerneopgaverne, og det afspejler sig i budgettet for 2021, som forsyningens bestyrelse netop har godkendt.

Budgettet giver plads til øget aktivitet på begge forsyningens to hovedområder - Skanderborg Vand og Skanderborg Spildevand.

På to-do-listen er blandt andet et forøget tempo i separatkloakeringer i de dele af kommunen, der stadig er fælleskloakeret, og realisering af en mere fremtidssikker struktur for drikkevandsforsyningen til Skanderborg Forsynings flere end 6300 vandforbrugere.

Sideløbende med det styrkede fokus på kerneforretningen vil forsyningen fortsat drive de udviklingsprojekter, der skal til for at sikre gode løsninger på kerneopgaverne i fremtiden.

Bestyrelsesformand Martin Frausing Poulsen glæder sig over, at forsyningen nu bakker de strategiske intentioner op med konkrete planer og budget.

”Skanderborg Forsyning skal sikre drikkevandsforsyning, spildevandshåndtering og klimatilpasning, der matcher udviklingen i kommunen. Det går hurtigt i disse år, og derfor skal opgaverne også løses hurtigt, men med respekt for den unikke natur, vi har. Det kræver god planlægning og et blik for nye løsninger og det afspejler den udvikling, forsyningen er inde i,” siger bestyrelsesformanden i en pressemeddelelse.

Budgettet for Skanderborg Vand i 2021 vokser således samlet med 13 mio. kroner til drift og investeringer, mens Skanderborg Spildevands budget til drift og investeringer på spildevandsområdet i 2021 stiger samlet med 20 mio. kroner.

Endelig fungerer Skanderborg Forsyning som et levende laboratorium for udvikling af fremtidens vandløsninger og har i de senere år været med til at udvikle nye metoder til bl.a. fosforfjernelse sammen med private aktører. I 2021 har forsyningen fortsat fokus på nye løsninger, der kan være med til at løfte kerneforretningen, bl.a. nye former for rensning af regnvand for miljøfremmede stoffer som mikroplast.

gs

Publiceret 13 October 2020 16:00